JUBILARISSEN 2017

Op 15 augustus vieren we de professiefeesten van de Nederlandse jubilarissen. De jubilarissen kunnen terugkijken op een lange periode van verbondenheid met de congregatie, respectievelijk 65, 60 en 50 jaren. Zij hebben zich in die jaren niet alleen verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse provincie, maar hebben de congregatie ook buiten onze landsgrenzen, vaak wereldwijd, gediend.
Wij vieren in dankbaarheid hun jubilea.

Gerhard Dicks - 65
Joop van Eijk - 65
Jos Lefeber - 65
Henk Rolvers - 65
Maarten Bouw - 60
Alfred Fest - 60
Jozef Hengst - 60
Roeland Knufman - 60
Wim Brands - 50


   
Gerhard Dicks   Joop van Eijk   Jos Lefeber
dia-presentatie   dia-presentatie   dia-presentatie
         
   
Henk Rolvers   Maarten Bouw   Alfred Fest
dia-presentatie   dia-presentatie   dia-presentatie
         
   
Jozef Hengst   Roeland Knufman   Wim Brands
dia-presentatie   dia-presentatie   dia-presentatie
         


IN MEMORIAM

  Na een leven van dienstbaarheid aan medemensen en de Heer van alle leven zijn onlangs in alle rust overleden onze medebroeders Harry Lausberg en Edward Bloetjes.
We zien met dankbaarheid terug op hun leven.
Lees het In Memoriam van broeder Harry en van broeder Edward.
  

HET VERHAAL VAN DE CONGREGATIE: 1920-1965


technische school, Ghana
   Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Bij die gelegenheid is een tentoonstelling 175 FIC samengesteld, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht.

In de periode 1920 – 1965 kreeg de congregatie een internationaal karakter. Naast Indonesië werden nieuwe vestigingen gestart in Zuid-Amerika en Afrika.
Zie de panelen van de tentoonstelling  ( derde en  vierde ) over deze periode.


NIEUWS IN HET KORT

OASE-bijeenkomst

Van 20 augustus tot 16 september a.s. vindt in Maastricht de ‘Oase’ plaats, een bezinningsperiode van een 18-tal broeders uit de verschillende provincies. De broeders Ton van Baaren (foto) en Wim Brands (zie boven) nemen hier aan deel, tezamen met medebroeders uit Indonesië, Ghana en Malawi.
  


KERNPUNTEN VAN ONZE SPIRITUALITEIT


(breng de muis in het veld om de tekst stil te laten staan)naar boven