HET VERHAAL VAN DE CONGREGATIE: 1965 2015

Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Bij die gelegenheid is een tentoonstelling 175 FIC samengesteld, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht.

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) deed een krachtige oproep tot vernieuwing van het religieuze leven. Dit leidde tot tal van vernieuwingen binnen de congregatie, in het samenleven, in gebed en bezinning, op apostolair terrein, in externe contacten en vormen van binding. Uiteindelijk resulteerde dit proces van vernieuwing in een nieuwe leefregel, de Constituties 1990.
  

Tweede Vaticaans Concilie:
Overleg van meer dan 2000 bisschoppen onder leiding van Paus Johannes XXIII

Bekijk de eerste panelen (eerste en tweede) over deze periode.

NIEUWS IN HET KORT

  Broeder Jos van Dinther was onlangs op verlof in Nederland. Hij werkt al jarenlang in Ghana, waar hij de bezielende kracht is achter CAS, de organisatie die zich ontfermt over straatkinderen.   
Dit filmpje geeft een indruk van wat er gedaan wordt voor de vorming van deze jonge mensen, zodat ze hopelijk een betere toekomst kunnen opbouwen.
(Vergroot het beeld met knop rechts onderaan : [] ).


KERNPUNTEN VAN ONZE SPIRITUALITEIT


(breng de muis in het veld om de tekst stil te laten staan)naar boven