PINKSTEREN 2017

We vieren het feest van de komst van de Geest. Een Geest die over alle mensen zal komen.
We worden uitgenodigd te luisteren naar wat de Geest ons vandaag te zeggen heeft.
Lees de overweging van broeder Kees Gordijn


RELIGIEUS HUIS NEDERLAND FIC

Met het ouder worden van de gemeenschap en de vermindering van het aantal broeders is de Nederlandse provincie bestuurlijk steeds kwetsbaarder geworden. In goed overleg heeft het generaal bestuur daarom besloten de Nederlandse provincie op te heffen en om te vormen tot het Religieus Huis Nederland FIC.
Lees verder
  

Nieuw team Religieus Huis

HET VERHAAL VAN DE CONGREGATIE: 1920-1965hoofdactie-les optica 1925
   Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Bij die gelegenheid is een tentoonstelling 175 FIC samengesteld, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht.
In de periode 1920-1965 breidde de Congregatie zich verder uit. Het aantal scholen nam toe en de vestiging in Indonesië werd een feit. Maar het is ook de periode waarin de Tweede Wereldoorlog plaatsvond, met alle gevolgen van dien.
Zie de panelen van de tentoonstelling ( eerste en tweede ) over deze periode.

NIEUWS IN HET KORT

Visitatie Nederlandinformatie tijdens visitatie communiteit Capucijnengang Maastricht
  Het generaal bestuur heeft in juni 2017 alle Nederlandse communiteiten bezocht, in het kader van de 6-jaarlijkse canonieke visitatie.
De uitspraak van Paulus in zijn brief aan de Korintiërs –Juist als ik zwak ben, dan ben ik sterk – vormde het thema.
Lees verder

Nieuw geassocieerd lid

Op 8 juni 2017 heeft Victor de Mos zich als geassocieerd lid verbonden met de congregatie FIC, in het bijzonder met de communiteit in Den Haag. In een aansprekende viering , in aanwezigheid van het generaal bestuur en te midden van familie, broeders, mede geassocieerden en vrienden is de associatie van Victor bevestigd.
Enkele foto's van de plechtigheid:
de ondertekening van de overeenkomstproficiat door de generale overstebr. Wim Luiten, namens Religieus Huis, spreekt Victor toeéén grote en verbonden kring rondom Victor
vergrootvergrootvergrootvergroot


KERNPUNTEN VAN ONZE SPIRITUALITEIT


(breng de muis in het veld om de tekst stil te laten staan)naar boven