ADVENT 2017


Advent, vooruitlopen, openstaan voor wat zich aandient.
In zijn adventsoverweging nodigt broeder Kees Gordijn ons uit mee op weg te gaan.

Lees hier de tekst van zijn overweging


IN MEMORIAM

Op 30 november 2017 is broeder Avellinus Janssens overleden in de leeftijd van 101 jaar.
Op vele manieren is Avellinus dienstbaar geweest.
Heel in het bijzonder in de twaalf jaren als generale overste van zijn broeders.
Maar ook op terreinen van missionaire inzet, open en verbindende kerkvisie, inspirerende publicaties, en grote trouw in vriendschap en blijvend meeleven met anderen.
Hem is menselijk gesproken een lang leven vergund, met het vele goede én de opgaven die daarin zijn deel zijn geworden.
Wij gedenken broeder Avellinus in dankbaarheid.

Lees het In Memoriam bij gelegenheid van zijn uitvaart.
  

HET VERHAAL VAN DE CONGREGATIE: 1965 – 2015

Op 21 november 2015 bestond de Congregatie FIC 175 jaar. Bij die gelegenheid is een tentoonstelling 175 FIC samengesteld, waarin de geschiedenis in woord en beeld tot uitdrukking werd gebracht.

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) deed een krachtige oproep tot vernieuwing van het religieuze leven. Dit leidde tot tal van vernieuwingen binnen de congregatie, in het samenleven, in gebed en bezinning, op apostolair terrein, in externe contacten en vormen van binding. Uiteindelijk resulteerde dit proces van vernieuwing in een nieuwe leefregel, de Constituties 1990.
  

Tweede Vaticaans Concilie:
Overleg van meer dan 2000 bisschoppen onder leiding van Paus Johannes XXIII

Bekijk de eerste panelen (eerste en tweede) over deze periode.

NIEUWS IN HET KORT

  Broeder Jos van Dinther was onlangs op verlof in Nederland. Hij werkt al jarenlang in Ghana, waar hij de bezielende kracht is achter CAS, de organisatie die zich ontfermt over straatkinderen.   
Dit filmpje geeft een indruk van wat er gedaan wordt voor de vorming van deze jonge mensen, zodat ze hopelijk een betere toekomst kunnen opbouwen.
(Vergroot het beeld met knop rechts onderaan : [] ).

HEERLEN : Broederhuis nieuw hart Molenberg

   In 1921 vestigde de congregatie een nieuwe communiteit in Heerlen, in de wijk Molenberg. Gedurende ruim 60 jaar waren de broeders in Heerlen werkzaam; in 1985 werd de communiteit opgeheven. Broeders Frans Turkenburg leidt ons in woord en beeld door de geschiedenis van het Heerlense huis met zijn opmerkelijke bewoners.Lees en bekijk: Broederhuis nieuw hart MolenbergKERNPUNTEN VAN ONZE SPIRITUALITEIT


(breng de muis in het veld om de tekst stil te laten staan)naar boven