BEZOEK BURGEMEESTER AAN HET STADSKLOOSTER

Br. Frans Wils doet verslag:
“160 jaar Broeders van Maastricht in Den Haag”, zo luidde de titel van Oriëntatie 346. Annemiek Jacobs, sinds 1993 lid van de redactie, stelde voor om dit nummer aan te bieden aan onze Haagse burgemeester. Hij kon via dit nummer kennis maken met verleden, heden en toekomst van ons FIC-klooster in Den Haag.

Op woensdag 10 augustus (2022) was het zover. Vergezeld van zijn assistente kwam burgemeester Jan van Zanen lopend door het Westeinde aan bij ons steegje, dat sinds enkele jaren “Kloosterpad” heet (met als ondertitel: “Broeders van Maastricht 1861”). Daar werd hij verwelkomd door enkele buurtgenoten en de “laatste broeder”. De burgemeester stelde zich voor met: “Ik ben Jan en werk bij de gemeente”. Daarmee was het ijs meteen gebroken. Hoewel: er was geen ijs, want er heerste die week een tropische hitte. Op de speelplaats werd de burgemeester verwelkomd met een glas koud water en door zo’n 40 mensen die zich verbonden voelen met het Stadsklooster:

- Onze geassocieerden Bep van Eijden en Annemiek Jacobs;
- Voorzitter en andere leden van de Vincentius Vereniging;
- Onze straatpastores en enkele “straatmensen”;
- Leden van verslavingsgroepen (zelfhulp) die gebruik maken van locaties in/bij het klooster;
- Vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet voor de kerststallenexposities;
- Last but not least was er ook een ruime delegatie van de nieuwe groep die in het klooster komt wonen en werken.

De burgemeester maakte een overrompelende indruk: goed geïnformeerd, zeer geïnteresseerd, beminnelijk. Hij stelde vele vragen en gaf ook de gelegenheid om kritiek op de gemeente te spuien. Vervolgens liepen we naar de kloostertuin. Daar zat onder de overkapping onze tuingroep: acht mensen met andere talenten die al vele jaren in onze tuin werken onder deskundige begeleiding van Alfons. Zij vroegen en kregen extra aandacht. In het bosgedeelte van de tuin vonden we verkoeling en een troubadour die een lied zong over lezen. Volgens een grove schatting hebben de broeders in Den Haag zo’n 50.000 kinderen leren lezen.

De eigenlijke overhandiging van het historische nummer geschiedde in de kapel. Ook hier was de burgemeester getroffen door de uitstraling van deze plek en door de activiteiten die hier plaatsvinden. Broeder Frans leidde een korte plechtigheid en tenslotte werd het boekje aan Jan van Zanen overhandigd door vier kinderen die binnenkort in het klooster zullen gaan wonen. Zij zijn dus deel van de toekomst, maar staan ook symbool voor de 50.000 kinderen uit het verleden aan wie de broeders zich gewijd hebben.