KENNISMAKINGSBEZOEK

  De nieuwe leden in het generaal bestuur, generaal overste broeder Augustine Kubdaar en broeder Valentinus Daru Setiaji zijn sinds kort nieuwe bewoners in Nederland. Zij wilden graag kennis maken met de broeders en geassocieerden in Nederland en hebben een bezoek gebracht aan de verschillende leefgroepen, de uitwonende broeders en de geassocieerde leden.  


Als eerste bezochten zij de broeders van de Capucijnengang in Maastricht. Vervolgens togen zij naar het Westen, naar de uitwonende broeders in Amsterdam, Halfweg en Uitgeest, de broeders en geassocieerden van het Stadsklooster in Den Haag en de broeders in Vlaardingen.
Daarna weer terug naar Maastricht voor een bezoek aan de uitwonende broeders aldaar en aan de leefgroep Bernardus in De Beyart en de groep aan de Prins Bisschopsingel.
Al met al een zeer intensieve week. Maar de diverse ontmoetingen en contacten waren hartverwarmend.

De bijgaande foto’s geven daarvan een mooie impressie.

Samen met brs. Frans Wils en Wim Brands op het Westeinde Een eervol bezoek aan Leo en Annemiek Jacobs De geassocieerden en broeders in Den Haag samen met hun gasten
 
Op bezoek bij br. Henk Munnich Te gast bij br. Hans van Leeuwen Bij Jos en Bep van Eijden onder een van Bep's prachtige quilts

De Bernardus-communiteit op De Beyart wordt met een bezoek vereerd Grote interesse voor de bezoekers aan de Bernardus-communiteit Ook de broeders op de PBS plus Claudia worden niet vergeten

José Kleinpenning ontvangt haar 'hoge' gasten Ton van Baaren samen met Augustine (r) en Valentinus (l)