BEZINNINGSBIJEENKOMST LAUDATO SI

De werkgroep ‘Bezinning aan Huis’, bestaande uit de broeders Kees Gordijn, Frans School, Wim Swüste en Frans Wils, organiseert tweemaal per jaar een bezinningsbijeenkomst, waar ieder, die daar belangstelling voor heeft, welkom is.

In het najaar 2019 stond die bijeenkomst in het teken van de encycliek Laudato Si, waarin paus Franciscus aandacht vraagt voor de zorg voor ons milieu.

Het thema van de bijeenkomst luidde ‘De natuur en wij, zusters en broeders van elkaar’.
De persoon van Sint Franciscus en zijn verbondenheid met en liefde voor de schepping stonden hierin centraal. Een belangrijke plek werd ingeruimd voor het Zonnelied van Franciscus, met de vier elementen wind, aarde, water en vuur.
De tekst van het Zonnelied:

Loflied van broeder Zon of
Loflied van de schepselen


Hier begint het loflied van de schepselen, dat de zalige Franciscus maakte tot lof en eer van God, toe hij ziek was bij San Damiano.

Hoogste, alvermogende, goede Heer,
van Jou zijn de lof, de roem en de eer en alle zegening.

Jou alleen, Hoogste, komen ze toe,
en geen mensenkind is waardig Jou te noemen.

Wees geloofd, mijn Heer, met al jouw schepselen,
vooral mijn grote broer Zon,
die de dag is en ons verlicht door zichzelf.

En hij is mooi en stralend met grote glans;
van Jou, Hoogste, draagt hij het teken.

Wees geloofd, mijn Heer, door zuster Maan en de Sterren,
aan de hemel heb Jij ze gemaakt: klaar en kostbaar en mooi.

Wees geloofd, mijn Heer, door broeder Wind,
en door de lucht en bewolkt en helder en alle weer,
door wie Jij aan jouw schepselen onderhoud geeft.

Wees geloofd, mijn Heer, door zuster Water,
die zeer bruikbaar en nederig is, en kostbaar en kuis.

Wees geloofd, mijn Heer, door broeder Vuur,
door wie Jij de nacht verlicht,
en hij is mooi en speels en robuust en sterk.

Wees geloofd, mijn Heer, door zuster onze Moeder Aarde,
die ons voedt en verzorgt,
en velerlei vruchten voortbrengt, met kleurige bloemen en groen.

Wees geloofd, mijn Heer, door hen die vergeven uit liefde tot Jou,
en ziekte en tegenspoed verduren.

Gelukkig zij die het in vrede verdragen,
want door Jou, Hoogste, zullen zij worden gekroond.

Wees geloofd, mijn Heer, door onze zuster lichamelijke Dood,
aan wie geen levend mens kan ontkomen.

Wee hen die sterven in de zonden ten dode;
gelukkig zij die gevonden zullen worden in jouw heiligste wil,
want de tweede dood zal hen geen kwaad doen.

Looft en zegent mijn Heer,
en dankt en dient Hem in grote deemoed.