GAUDETE ET EXSULTATE: WEES BLIJ EN JUICH

Apostolische exhortatie van paus Franciscus d.d. 19 maart 2018

Elk langs zijn eigen weg

We moeten ons niet laten ontmoedigen door modellen van heiligheid die onbereikbaar lijken. Er zijn getuigenissen die voor ons een bron van bemoediging en inspiratie kunnen zijn, maar die niet bedoeld zijn om na te bootsen. Dat zou ons kunnen afleiden van de unieke weg die de Heer met ons wil gaan.
Het belangrijkste is dat elke gelovige zijn of haar eigen weg onderscheidt en het beste laat zien van zichzelf, dat wat de Heer heel persoonlijk in zijn of haar hart heeft neergelegd, in plaats van hopeloos te zoeken om iets te imiteren wat niet voor hem of haar bedoeld is.
We zijn allemaal geroepen om te getuigen, maar er zijn veel manieren waarop we dit kunnen doen.

Zachtmoedigheid

Jezus zegt: “Komt bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel”.
Als we op gespannen voet, hooghartig met elkaar omgaan, raken we uiteindelijk vermoeid en uitgeput. Maar als wij elkaars fouten en tekorten met tederheid en zachtmoedigheid bezien, zonder ons beter te voelen, kunnen wij helpen en ophouden onze energie te verliezen in nutteloze klaagzangen.
Voor de heilige Theresia van Lisieux ‘bestaat de volmaakte liefde er in de gebreken van anderen te verdragen, zich niet over hun zwakheid te verbazen’.

Meeleven met pijn en verdriet

Iemand die de dingen ziet zoals ze werkelijk zijn en meeleeft met pijn en verdriet is in staat de diepte van het leven te peilen en authentiek gelukkig te zijn. Deze persoon wordt getroost door de steun van Jezus. Hij heeft de kracht om het lijden van anderen te delen, hij stopt met vluchten voor pijnlijke situaties. Op die manier vindt hij de zin van het leven door lijdende mensen bij te staan, de angsten van anderen te begrijpen en hen te ondersteunen.

Ter overweging:

Eenvoudig van hart zijn, dat is heiligheid!
Reageren met zachtmoedigheid, dat is heiligheid!
Met anderen kunnen huilen, dat is heiligheid!
Hongeren en dorsten naar gerechtigheid, dat is heiligheid!
Met barmhartigheid kijken en handelen, dat is heiligheid!
Je hart vrijwaren van alles wat de liefde aantast, dat is heiligheid!
Vrede zaaien om ons heen, dat is heiligheid!
Iedere dag de weg van het evangelie aanvaarden, dat is heiligheid