ZORG VOOR DE AARDE

   Enige tijd geleden nam broeder Johan Muijtjens op verzoek van het generaal bestuur deel aan een vergadering van religieuzen in Rome. Doel van de bijeenkomst was elkaar te bemoedigen in de zorg voor de aarde en haar bewoners.
Want er gaat nog veel niet goed, zoals paus Franciscus bij herhaling benadrukt, zoals in zijn brief aan alle mensen van goede wil: LAUDATO SI over de zorg voor ons gemeenschappelijke huis.
In die brief vraagt hij dringend aandacht voor twee nauw verbonden zaken:
DE SCHREEUW VAN DE ARMEN én DE SCHREEUW VAN DE AARDE.

Wat hebben wij gedaan met onze schepping?
Een alternatief scheppingsverhaal kan ons dat bewust maken.
En God zag, dat het niet goed was.

OMGEKEERD SCHEPPINGSVERHAAL

    In het begin was de aarde.
De aarde was prachtig en de mensen leefden op de aarde.
En de mensen zeiden: Laten we wolkenkrabbers en snelwegen maken.
En de mensen bedekten de aarde met staal en beton.
En ze zeiden: Zo is het goed.

Op de tweede dag:
De mensen keken naar het heldere blauwe water op de aarde -
en zeiden tegen elkaar:
Laten we alle vuiligheid en afval in het water gooien.
En zo deden ze.
Het water werd donker en smerig.
En ze zeiden: Zo is het goed.
   
   
Op de derde dag:
De mensen keken naar de bossen en bomen op de aarde.
Die waren allemaal groot en groen.
En ze zeiden tegen elkaar:
Laten we die bomen kappen en er dingen voor onszelf van maken.
En zo deden ze.
En ze zeiden : Zo is het goed.


Op de vierde dag:
De mensen zagen dieren springend in het veld en spelend in de zon...
Ze zeiden tegen elkaar: Laten we de dieren vangen voor geld en ze als sport voor ons plezier doodschieten.
En dat deden ze.
En ze zeiden : Zo is het goed.
   
   
Op de vijfde dag:
De mensen voelden een koel briesje in hun neus -
en zeiden tegen elkaar:
Laten we ons afval verbranden en laat de wind de rook en vuiligheid verspreiden.
En zo deden ze.
De lucht werd donker van de rook en het roet.
En ze zeiden : Zo is het goed.

Op de zesde dag:
De mensen zagen allerlei soorten mensen op de aarde: verschillende rassen, kleuren en geloven.
Ze werden bang en zeiden:
Laten we bommen en raketten maken voor het geval er misverstanden ontstaan.
En zo deden ze.
En overal plaatsten ze bommen en raketten.
En ze zeiden: Zo is het goed.
   
   

Op de zevende dag:
De mensen rustten van hun werk.
De aarde was dodelijk stil.
Want er waren geen mensen meer.
En het was goed.

MAAR GOD HUILDE ...