In dankbaar gedenken

ARNOLD, ARNOLDUS SMAL

geboren op 17 februari 1942 te Amsterdam
overleden in Maastricht op 21 augustus 2013.

Toen Arnold in 1962 door zijn professie lid werd van de FIC-gemeenschap, voelde dat voor hem als een sprong in het duister, zoals hij eens zei. Door zijn liefdevolle band met God en medemensen bleek het echter een sprong naar het licht.

Hij begon 1963 als onderwijzer in Den Haag. Zes jaar later ging hij zich in Dublin voorbereiden op een taak als missionaris. In 1974 werd hij uitgezonden naar Ghana, om daar te gaan doceren en mede vorm te geven aan deze nog jonge, dynamische FIC-provincie. Hij bleek er een bewogen docent en directeur van middelbare scholen en daarnaast een betrok-ken leidinggevende in communiteiten. Ook diende hij in Ghana zijn medebroeders meer dan vijftien jaar als provinciaal econoom. Hij voelde zich niet altijd zeker van de manier waarop hij die verantwoordelijkheden concreet gestalte moest geven. In stilte en rust ging hij dan op zoek naar zichzelf en vooral naar zijn Heer.

Hoewel hij er misschien moeite mee had om zijn gevoelens uit te spreken - hij uitte die liever door middel van tekeningen en powerpoint- presentaties - was Arnold iemand die diepe genegenheid koesterde voor God, voor zijn familie en medebroeders, voor zijn vrienden en anderen met wie hij door zijn werk en anderszins in aanraking kwam.

In 2005 moest hij in Nederland een zware hartoperatie ondergaan. Vier jaar later zag hij in dat zijn gezondheid een langer verblijf in zijn geliefde Ghana niet toestond. Met veel liefde paste hij zich aan aan het leven in de communiteiten in Rotterdam en Maastricht. De laatste tijd ging zijn gezondheid steeds meer achteruit. De Heer riep Arnold uiteindelijk bij Zich in het licht van zijn volkomen liefde.

Wij gedenken deze liefdevolle broeder met veel warmte en heel dankbaar.

Ben Duives