terug

BERNARDINO, GERARD OTTEN

geboren in Duiven op 9 maart 1925,
overleden op 15 oktober 2012 te Nijmegen.

Bernardino OttenOpgeleid als timmerman, werkte Bernardino na zijn professie in 1945 de eerste jaren in het huis houden en als kok. In 1962 ver trok hij naar Pakistan. Zijn hoop dat zijn talenten nu op waarde zouden worden geschat, bleef nog een tijdje onvervuld. Maar vrij snel kon Bernardino zijn vleugels uitslaan en samen met de Vlaam- se paters Capucijnen, die ook in Pakistan werkten, realiseerde hij er voor de missie de nodige gebouwen en verbouwingen.
Dat bouwen vond Bernardino prachtig, maar niet het voor naamste. Voor hem telde vooral het broederlijke contact met medebroeders, capucijnen en - in hoge mate - de Pakistani met wie hij werkte. Een contact dat gedragen werd door zijn grote geloof in een liefhebbende God.
In 1985 keerde Bernardino voorgoed terug naar Nederland en vestigde hij zich in de communiteit aan de Sterreschansweg in Nijmegen. Hij maakte zich zo lang hij kon dienstbaar als klusjesman, maar vooral als betrokken medebroeder. Met een eigen mening en een groot geloof, maar vooral met heel veel liefde. De laatste jaren waren er van soms ernstige ziektes en een steeds verder nalatende gezondheid, een kruis weg die Bernardino op bewonderenswaardige wijze ging op weg naar de eeuwige heerlijkheid in zijn Heer. `

Bij zijn uitvaart werd als thema gekozen de psalmtekst "Overal komen geluk en genade mij tegemoet, mijn leven lang".
Bernardino ontving niet alleen, hij schonk vooral. Daarom gedenken wij deze bijzondere medebroeder met heel veel warmte, dank en respect.

Bron: Berichten van de Broeders van Maastricht