terug

JO (CALLIXTUS), JOHANNES BUIZER


geboren op 6 september 1922 te Nijmegen
overleden in Maastricht op 20 juni 2012

Als novice vond ik het heerlijk: in de tuin werken onder leiding van broeder Callixtus, zoals hij toen nog heette. Hij had de zorg voor de tuin, de planten en bloemver sieringen van De Beyart. Sinds zijn professie in 1943 had Jo zich hierin bekwaamd door werk en studie, achtereenvolgens in Maastricht, Zevenaar, Nijmegen en weer op De Beyart. Het was werk waarin hij zijn groot enthousiasme voor het leven kwijt kon. Dat enthousiasme kenmerkte Jo bij alles wat hij deed, of het nu de omgang met medebroeders was of zijn inzet voor de jeugd in zijn vrije tijd. Mee leiding geven aan een wandelclub, een soos voor wat oudere jeugd en vooral het leiden van een bloemschikclub, "Het Keldertje". In het bijzonder dat laatste werd voor hem een stuk apostolaat, waarin hij heel veel van zijn liefde voor het leven, voor God en medemensen kwijt kon. En waarin hij ook veel liefde terugkreeg van de leden, die door vaak jarenlang lidmaatschap echte vrienden werden.

Jo, die zo enthousiast in het leven stond, wist ook wat offers brengen was. De Beyarttuin, waar hij zoveel zorg en creativiteit in had gestoken, werd door anderen heringericht. De serre met prachtige planten en orchideeŽn maakte plaats voor een parkeerterrein. Hij moest stoppen met wandelen omdat zijn lichamelijke conditie verslechterde. Hij moest letterlijk naar adem happen met behulp van een zuurstofapparaat en geestelijk werd het moeilijk de grip op het leven vast te houden.
We kunnen er vrede mee hebben, dat de Heer van alle leven nu zijn dienaar Jo de vrede en het licht heeft gegeven van het voortleven in Zijn eeuwige liefde.
En we gedenken broeder Jo met veel respect en dankbaarheid.

Bton: Berichten van de Broeders van Maastricht