In dankbare herinnering aan

CARLOMAN, JOHAN SMIT

geboren op 22 november 1928 in Den Haag,
overleden in Maastricht op 12 september 2011.

Met hart en ziel broeder FIC, zo zou je Carloman in één zin kunnen typeren. Geprofest in 1950, begon er voor hem een leven dat helemaal in het teken stond van dienstbaarheid aan God en medemensen. Vijftien jaar lang was hij als docent verbonden aan het Instituut voor Doven in Sint Michielsgestel, hij was leraar aan een Havo in Maastricht, directielid van het Woonzorgcentrum De Beyart. Als lid van lokale besturen was hij zijn medebroeders dienstbaar.

Carloman verrichtte al die werkzaamheden met volledige inzet en hij bekwaamde zich ervoor door het behalen van de benodigde diploma's. Maar hij had ook zijn zijn grenzen. Een opleiding die hij niet zinvol achtte, weigerde hij te doen. Met zijn zestig jaren vond hij bijvoorbeeld dat hij niet allerlei "zielpeuterij" hoefde te leren om leiding te kunnen geven aan het personeel van De Beyart.

Al dat harde werken en studeren, zijn enorme dienstbaarheid vormen niet de kern van Carlomans broederleven. Ik mocht iets van dat diepste fundament proeven door de contacten die ik voor mijn werk regelmatig met hem had. Als congregationeel archivaris en als beheerder van de FIC-historiekamer gaf hij niet alleen blijk van een grote belangstelling voor en kennis van de geschiedenis van de congregatie, maar vooral van zijn bijzondere liefde voor de stichters en de broeders die na hen in de FIC handen en voeten gaven aan Gods boodschap van liefde. Niet alleen ik zal hem daarom zeer missen en in grote dankbaarheid en eerbied blijven gedenken.

Bron: Berichten van de Broeders van Maastricht