in dankbaar gedenken

FERNANDINO, HENDRIK VAN KOTEN

geboren in Utrecht op 2 februari 1928, overleden op 5 april 2011 te Maastricht.

Het was een gewoon beeld de laatste jaren: als het weer het maar even toeliet, trok Fernandino erop uit om te genieten van de natuur. En dan vooral van vogels. Het tekent hem: hij had oog voor het kleine en kwetsbare. Geprofest in 1948, werkte hij twintig jaren aan scholen in Nederland en studeerde hij voor verschillende onderwijsbevoegdheden. In 1968 trok hij naar Spanje, waar hij zich als leraar en overste inzette. In 1978 reisde hij af naar Chili, waar hij in Buin met name aan een school voor geestelijk gehandicapte jeugd werkzaam was.

Ferdinando kon hier niet alleen zijn didactische, maar ook zijn technische vaardigheden inzetten voor wat hij als zijn levensopdracht beschouwde: zijn leven in dienst stellen van God en mensen. Bij die dienstbaarheid hoorde ook vele jaren de functie van lid van het lokaal bestuur van de communiteit in Buin.

In 1998 keerde hij terug naar Nederland. Ook hier bleef zijn motto: "Heel mijn leven voor God en mensen". Hij was, eerst in Amsterdam en daarna in Maastricht, een actief lid van de communiteit. Altijd goed voor een humorvolle discussie, altijd bereid om een medebroeder op technisch gebied behulpzaam te zijn, altijd met oog en aandacht voor' zieken.

Toen hij zelf ongeneeslijk ziek bleek, legde hij zijn leven kalm en dankbaar in handen van zijn Heer. Wij blijven deze bijzondere broeder met heel veel dankbaarheid en respect gedenken.

Berichten van de Boeders van Maastricht