In dankbaar gedenken

FRANS (FRANCESCO), FRANCISCUS COOLEN

geboren in Veghel op 8 april 1929, in Maastricht overleden op 10 augustus 2011.

Toen Frans in 1952 door zijn professie lid werd van de FICgemeenschap, was hij niet de eerste van zijn familie die deze stap zette. Drie ooms waren hem voorgegaan. Zijn jongere broer Nico zou hem zeven jaar later volgen.

Zijn werkzame leven werd getekend door grote inzet: als onderwijzer, in jeugdwerk, als pastoraal medewerker, lid van communiteitsbesturen en als zeer behulpzaam medebroeder. Dat hij twee gouden handen had, kwam hem bij al die inzet goed van pas en werd zeer gewaardeerd. Het gaf hem tevens de voldoening van iets te betekenen voor anderen.

Maar ziekte en tegenslag vroegen offers. Niet meer voluit actief kunnen zijn, het onderwijs voortijdig vaarwel moeten zeggen. Frans liet zich hierdoor niet uit het veld slaan, vond telkens weer nieuwe moed en nieuwe manieren om dienstbaar te zijn. Zijn grote geloof en de steun van wie hem dierbaar waren, hebben hem daar zeker bij geholpen. Want Frans was in diepste wezen een broeder, niet alleen in de betekenis van lid van een religieuze gemeenschap. Hij was iemand die echt de nabijheid van God en van medemensen zocht en koesterde.

De laatste jaren van zijn leven waren voor Frans niet de gemakkelijkste. Zijn gezondheid ging steeds meer achteruit, en in plaats van dienstbaar te zijn, moest hij zich door anderen laten helpen. Geestelijk wilde hij zichzelf blijven, dankbaar en meelevend, maar hij werd onrustig doordat hij de greep op zijn leven begon kwijt te raken. De Heer, die hij met zoveel inzet diende, heeft hem nu de rust en vrede gegeven van het eeuwige leven in zijn volkomen liefde. Wij herdenken Frans met heel veel dankbaarheid en eerbied.

Berichten van de Broeders van Maastricht