In dankbaar gedenken:

HENK (GONDULFUS), HENDRIKUS DE WILDE

geboren In Venlo op 9 augustus 1925
overleden op 7 mei 2014 in Maastricht.

Wanneer we elkaar de laatste jaren tegenkwamen, vertelde Henk iedere keer met veel genoegen dat hij op de lagere school naast een neef van me had gezeten. Voor hem een bekend punt in een ver-vagend leven? In ieder geval een teken dat mensen hern belangrijk waren. Leerlingen, collega's en medebroeders die hij vanaf zijn professie in 1945 als breeder ont-moette, hadden zijn voile belang-stelling en zorg. Voor hen zette hij al zijn werkkracht, creativiteit en vele talenten in. Heel speciale aandacht had Henk voor de zorg voor mensen aan de marge, zoals de leerlingen van de LOM-school in Nijmegen waarvan hij jarenlang met veel inzet en plezier directeur was. Hij maakte van de leerkrachten een hecht team.

Als medebroeder was hij iemand die zich in de communiteiten waarvan hij deel uitmaakte bijzonder waardevol maakte. Zeker in de kleine groep aan de Mr. Franckenstraat in Nijmegen vervulde hij een aantal functies, die belangrijk waren voor de leefbaarheid en de goede sfeer. Omgekeerd wist hij zich verzekerd van de steun van zijn medebroeders wanneer het hem af en toe minder goed ging. In 2009 moest Henk zijn vele vrienden in Nijmegen verlaten en vestigde hij zich in De Beyart. Hier trokken de nevelen op die hem zijn zicht en greep op het leven steeds meer ontnamen. In alle rust ging hij over naar het nieuwe leven, waarin hij, verenigd met zijn drie broers die hem als breeder FIC voorgingen, geniet van de liefde van zijn Heer.

Wij gedenken broeder Henk met heel veel warmte en respect.

Ben Duives