In dankbaar gedenken

JAN (GRIGNION), JAN VAN HAAREN

geboren in Maastricht op 16 oktober 1929,
aldaar overleden op 14 maart 2012.

Bij zijn professie in 1950 beloofde Jan zich in dienst te stellen van God en medemensen. Aanvankelijk deed hij dat in het huishoudelijk werk voor zijn medebroeders. Toen hij in het Schippersinternaat in Nijmegen als groepsleider mocht gaan werken en daar de opleiding voor kon volgen, ontplooide hij zich tot een bewogen en nabije begeleider.

In 1981 trok Jan naar Chili, waar hij pastoraal werk ging doen. Hier liet hij zich raken door de aan lijm verslaafde straatjeugd. Naast zijn werk als pastoraal werker in de wijk San Antonio in Talca, richtte hij zich bijzonder op het bieden van een toekomst aan deze groep jongeren. Hij zette een werkplaats op, waar zij naast een zinvolle dagbesteding ook techniek en sociale vaardigheden aangeleerd kregen. Jan was niet zozeer de man die alles wel wist en beheerde, maar hij was erop gericht zichzelf overbodig te maken, de werkplaats aan hen over te dragen.

In 2001 repatrieerde Jan vanwege zijn verslechterende gezondheid naar Nederland en nam hij zijn intrek in De Beyart. En ook hier zette hij zich weer dienstbaar in voor anderen. Als lector bij Eucharistievieringen, boodschappen doend voor medebewoners, als lid van het team dat de Beyartwinkel draaiende houdt. Daarnaast werd zijn band met de Heer die hij trouw beloofde steeds intenser, onder andere door het schilderen van iconen.

Zijn chronische luchtwegaandoening ging hem steeds meer parten spelen, zijn gezondheid verslechterde tot hij in innige verbondenheid met de Heer zijn leven aan Hem teruggaf. Hij heeft nu zeker de volmaakte rust en vrede gevonden bij God. Wij gedenken deze dienstbare broeder met veel warmte en eerbied.

Bron: Berichten van de Broeders van Maastricht