In dankbaar gedenken

JO (FERRERIUS), JOHANNES VAN ES

geboren in Veghel op 15 januari 1918
overleden in Maastricht op 10 februari 2012.

Toen Jo in 1939 zijn professie deed, was de FIC hem niet vreemd. De broeders waren al lang werkzaam in Veghel en zijn oudere broer Frans was hem voorgegaan in de keuze voor een leven als broeder.
Jo heeft in zijn lange leven een veelheid van functies in het basisonderwijs bekleed en in een behoorlijk aantal communiteiten geleefd. Dat heeft zeker een groot beroep gedaan op zijn houding van dienstbaarheid aan God, de congregatie en anderen.
Hij stelde zich ook beschikbaar voor een proef om – met leden van andere broederscongregaties samenlevend in één communiteit – zwakke scholen weer op de rails te zetten.
Het leven van Jo ging niet altijd over rozen. Hij voelde zich niet overal even gemakkelijk thuis en hij had zijn aarzelingen en vragen. Toen zijn broer hem ontviel, werd het er voor hem niet gemakkelijker op. Maar Jo sloot zich niet af. Hij was een echt communiteitsmens die er behoefte aan had om ook over diepere religieuze zaken te praten. Dat maakte hem, met zijn dienstbare instelling, een zeer gewaardeerd lid van het lokaal bestuur van de Waalwijkse communiteit.
Het leven had Jo ook heel veel goeds en moois te bieden. Muziek, luisteren én spelen, vond hij prachtig en met vaardige handen produceerde hij allerlei zaken in hout.
De laatste jaren, op De Beyart in Maastricht, waren er van loslaten. Zijn gezondheid ging steeds meer achteruit en zijn wereld werd almaar kleiner. Uiteindelijk moest hij het leven zelf loslaten, om het eeuwige leven in Gods volmaakte liefde binnen te treden. Wij gedenken deze broeder van God en mensen met veel eerbied en warmte.

Bron: Berichten van de Broeders van Maastricht