In dankbaar gedenken

JOS (CLARENTIUS), JOSEPHUS REINERIE

geboren op 10 november 1916 te Haarlem,
overleden in Maastricht op 9 maart 2012.

Een rijk leven betekent niet per se het najagen van steeds meer en beter. Dat heeft broeder Jos in zijn lange leven aangetoond. Geprofest in 1937, heeft hij zich met hart en ziel op enkele plaatsen in Nederland ingezet in het basisonderwijs. Als onderwijzer, collega en hoofd van een school was hij niet alleen uit op kennisoverdracht, maar ook op het scheppen en versterken van een goede sfeer. Na zijn pensionering bleef Jos zich inzetten voor God en mensen, onder andere als dirigent, collectant en vrijwilliger in enkele Rotterdamse parochies.

Jos was veel meer dan het werk dat hij deed. Hij was een toonbeeld van de onbezorgdheid van de christen. Doen wat je moet doen, maar ook met een zekere onthechtheid en met een positieve instelling het leven nemen zoals het zich ontplooit en weten te genieten van al het goede. Zoals samen ontspannen met medebroeders en vissen. Treinreizen maken naar allerlei uithoeken van het land. Allerlei werkzaamheden rond het klooster in Rotterdam, waar hij meer dan veertig jaar woonde, met interesse volgen.

Twee jaar geleden verhuisd naar De Beyart in Maastricht, wist hij ook in dit offer het positieve te vinden. Na een opleving doofde zijn levenskaars langzaam uit en maakte Jos zich in groot vertrouwen klaar voor de ontmoeting met de God die hij volgde en liefhad. Wij gedenken deze broeder met veel dankbaarheid en respect.

Bron: Berichten van de Broeders van Maastricht