In dankbaar gedenken

LUCIANUS, JACOBUS TIELEMAN

geboren in Hontenisse op 9 januari 1922,
overladen op 11 juli 2014 te Maastricht.

Vier maanden geleden kon u in de Berichten een interview lezen waarin breeder Lucianus en-thousiast vertelde over zijn leven. Dat was lets dat hij graag deed. Niet om te pronken, maar omdat hij met hart en ziel in het leven stond. Hij was voor de congregatie van groot belang als juridisch en vooral financieel deskundige. Zo was hij onder andere verantwoor-delijk voor het financieel beleid van de FIC-scholen en ook enke-le jaren voor de congregationele financien. Hij deed dit werk met grote overgave en een kennis van zaken die hem brede waardering opleverde, ook buiten de congregatie.

Maar Lucianus was niet op de eerste plaats een man van cijfers en centen. Hij vond mensen veel belangrijker. Hij stelde zijn deskundigheid en energie dan ook graag in dienst van allerlei organisaties op het gebied van gerechtigheid en solidariteit. En hij was een betrokken en charmant medebroeder, familielid en vriend van veel mensen. Waarbij hij zich liet inspireren door het eenvoudige, gelovige leven van de heilige Bernadette van Soubiroux. De laatste jaren waren er van loslaten, van afnemende gezondheid, van doofheid en zeer slecht kunnen zien. Maar Lucianus accepteerde de beperkingen en maakte ook in deze omstandigheden het beste van zijn leven. Zo kon hij enkele weken voor hij zijn zeventigjarig professiefeest zou vieren in alle rust overgaan naar de volkomen liefde van de Heer die hij zo enthousiast heeft gediend.

Wij gedenken deze bijzondere breeder met veel warmte en respect.

Ben Duives