In dankbaar gedenken

PEDRO, FRANCISCUS VLOEIMAMS

geboren in Dongen op 15 augustus 1919
overleden op 27 april 2011 te Maastricht.

"In een hechte gemeenschap bestaat liefdevolle aandacht voor zieken, ouden van dagen en hulpbehoevenden" staat er in de FIC-constituties. Pedro heeft dit ideaalbeeld met hart en ziel zichtbaar proberen te maken in zijn werkzaamheden en daarbuiten.

Na zijn professie in 1940 was hij werkzaam in de FIC-kloosters in Heerlen en Wehl in het huishoudelijk werk. In 1955 verhuisde hij naar Maastricht, waar hij te werk werd gesteld in de verzorging van zieke en hoogbejaarde medebroeders op de verpleegafdeling Sint Lidwina van De Beyart. Zo kon dat gaan: hij moest het vak maar al doende leren.

Al bracht Pedro geen diploma's mee, wat hij wel in overvloed had was misschien nog veel belangrijker: ogen die nood zagen, een groot hart en handen die hij met liefde uitstak naar wie hulp nodig had. Daarbij had hij een soort natuurlijke opgewektheid, alsof in zijn leven constant de zon scheen. Ook al zal hij zeker af en toe doodmoe zijn geweest door het zware werkrooster in de eerste jaren van zijn tijd op de verpleegafdeling.

Dienstbaar zijn, er staan voor zwakken en hulpbehoevenden, was voor Pedro een manier van leven. Altijd stond hij klaar als chauffeur, zelfs voor plezierritjes met medebroeders. Hij deed vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in het slaaphuis voor daklozen van het Leger des Heils in Maastricht. Hij was een trouw ziekenbezoeker. En de laatste uren zelf qua gezondheid achteruit aan het gaan - begeleidde hij nog heel trouw een blinde medebewoner van De Beyart.

Hij proeft nu de volkomen liefde en warmte van de Heer die hij op zo'n bijzondere wijze diende. Wij blijven hem met grote dankbaarheid en eerbied in ons hart houden.

Berichten van de Broeders van Maastricht