In dankbaar gedenken:

PIET (DANIL), PETRUS LEENDERS

geboren op 21 juli 1928 te Nijmegen
aldaar overleden op 20 januari 2012.

Piet Leenders zal bij zijn professie in 1948 niet vermoed hebben, dat zijn leven er een zou worden van veel veranderingen. Opgeleid voor het onderwijs, heeft hij in zijn werkzame leven de nodige facetten van dat vak gepraktiseerd: basisonderwijs, speciaal onderwijs, huishoudschool, Ma-vo, opleiding van onderwijzers. Door studies bekwaamde hij zich voor de meest uiteenlopende vakken, van wiskunde tot catechese. Als goed docent en organisator, begaan met de jeugd en de mensen om hem heen, werd hij zeer gewaardeerd.

Waar een enkele broeder zijn hele leven op n plaats werkt en woont, verhuisde Piet regelmatig naar wr een andere communiteit, waar zijn inzet en vakbekwaamheid nodig was. Op 53-jarige leeftijd vertrok hij zelfs nog naar Malawi, om daar zijn talenten in te zetten. Een meer fundamentele verandering in Piets leven was het ontdekken van de Focolare. Hij werd een enthousiast aanhanger en propagandist van deze beweging, die een heel praktische beleving en verdieping van de evangelische boodschap voorstaat. Die gelovige bevlogenheid zal hem zeker hebben geholpen om te accepteren dat zijn gezondheid de laatste jaren steeds meer achteruit ging. Waarbij hij nog zoveel mogelijk dienstbaar probeerde te blijven aan zijn medebroeders.

Piet mag zich nu koesteren in het vuur van de eeuwige en onvoorwaardelijke liefde van de Heer die hij zo trouw diende en liefhad. Wij gedenken deze bewogen broeder met veel respect en dankbaarheid.

Bron: Berichten van de Broeders van Maastricht