In dankbaar gedenken

RIBRECHT, JOHANNES OOSTRUM

geboren in Schiedam op 7 maart 1926
overleden op 24 augustus 2013 te Maastricht.

Broeder Ribrecht zal op het gebied van werk vooral herinnerd blijven orn de bijna dertig jaar dat hij de gelden van de Nederlandse FIC op een bijzonder deskundige rnanier beheerde. Dat hij na zijn profesie in 1946 eerst vijftienjaar in het onderwijs werkte is minder bekend. Veel van zijn activiteiten vonden trouwens in alle bescheidenheid plaats. Zoals zijn jarenlange inzet in het pastoraal werk in een Schiedams ziekenhuis of het werk als kok, dat hij naast zijn hoofdtaak regelmatig verrichtte. Het schilderen van land-schappen en stadsgezichten dat hij ook goed beheerste. Of de financiele werkgroep van de Konferentie Nederlandse Religieuzen waar hij een zeer gewaardeerd lid van was.

Nog veel meer dan vanwege al die inzet en talenten zal Ribrecht herinnerd blijven om de manier waarop hij in het leven en tussen zijn medemensen stond. Hij had oog en hart voor mensen. Zijn omgang met anderen werd getekend door een ontwapenende hartelijkheid en dankbaarheid. De geringste hulp, de kleinste dienst of getoonde belangstelling leverde altijd weer een welgemeend en origineel, heel persoonlijk dankwoord op.

Ribrecht verlangde de laatste tijd naar de vereniging met de Heer, die hij zo trouw en zo vanzelfsprekend, zonder zich daarop voor te staan, dus zo echt op zijn eigen manier, diende. Die Heer heeft Ribrecht zeker opgenomen in zijn volmaakte liefde en heerlijkheid.

Wij gedenken deze echte breeder van God en mensen met grote eerbied en dankbaarheid.

Ben Duives