in dankbaar gedenken

SIBRAND, FRANCISCUS WOLKERS

geboren op 17 april 1923 in Amsterdam,
overleden te Maastricht op 5 november 2011.

"Als je bidt, ga dan niet op de hoeken van straten staan waar iedereen je kan zien, maar trek je terug in een kamer", zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Deze tekst lijkt Sibrand op het lijf geschreven en geldt niet alleen voor zijn gebedsleven. Geprofest in 1942, begon voor hem een leven van dienstbaarheid in bescheidenheid. Als onderwijzer aan basisscholen in verschillende plaatsen in Nederland, als verantwoordelijke voor de administratie van een communiteit, in dienst van het buitengoed van de broeders in Maastricht, De Schark, en als betrokken medebroeder.
Die betrokkenheid gold overigens ook zijn familie. Zo kon een broer van hem jarenlang genieten van zijn gastvrijheid en warme belangstelling.
Bescheidenheid tekende Sibrand ook in zijn leven in de communiteit. Hij wilde niet op de voorgrond staan. Hij kon genieten van het gezelschap van zijn medebroeders, maar wilde bij voorbeeld niet dat bij jubilea de loftrompet voor hem werd gestoken. Alsof hij er niet helemaal zeker van was dat hij die lof wel had verdiend. Alsof hij wilde duidelijk maken dat wat hij deed en presteerde maar een menselijk, gebrekkig pogen was om de Heer te volgen aan wie hij zijn leven en werken had toegewijd.
Het laatste jaar groeide hij, opgenomen op de verpleegafdeling van De Beyart, langzaam toe naar de ontmoeting met die Heer. Hij mag nu rusten in diens warmte en nabijheid. Wij gedenken deze bescheiden broeder met veel liefde en dankbaarheid.

(Bron: Berichten van de Broeders van Maastricht )