in dankbaar gedenken

SILVIO, OTTO ZIMMERMAN

geboren op 14 juni 1931 te Rotterdam
overleden op 17 september 2015 in Maastricht.

Ik vond kort geleden een foto van een tekening voor Silvio's gouden professiefeest in 2006. "Hij waart rond als een Rooden Leeuw, zoekende wie hij zal weldoen", was het motto. Voor mij vertellen die woorden wie Silvio was. Het weldoen aan anderen als grote opdracht die hij zichzelf stelde als broeder van God en mensen. De Rooden Leeuw, het huis voor ontmoeting en inspiratie dat door de FIC werd opgericht en waar hij jarenlang samen met medebroeders inspiratie en verdieping van zijn geestelijk leven zocht.

Weldoen aan anderen, in onderwijs, als overste op communitair, regionaal en landelijk niveau, Silvio deed dat in Nederland en in Spanje, waar het mede door hem opgerichte juvenaat - frustrerend - in de 22 jaar van haar bestaan "slechts" twee broeders voortbracht. Daarna bleef hij zich in het door de Pinochet-terreur moeilijke leven in Chili standvastig inzetten voor het goede en voor de waardigheid van leerlingen, personeelsleden en medebroeders. En - weer terug in Nederland - als geliefd overste van de Lidwinacommuniteit, een groep zeer kwetsbare hoogbejaarde broeders. Silvio kon dat allemaal, omdat zijn zachtheid voortkwam uit een sterk karakter, niet uit zwakheid. Het langzaam verliezen van de greep op het leven gedurende de laatste jaren moet hem pijn hebben gedaan en deed zeker zijn omgeving zeer.

Heel dankbaar en met veel respect weten wij broeder Silvio nu voor altijd geborgen in de liefde van God en van de mensen voor wie hij een echte lieve en zorgzame broeder was.

Ben Duives

Bron: Berichten van de Broeders van Maastricht, 2015, nr. 6