in dankbaar gedenken

SIWARD, HENRICUS WOLTERS

geboren op 1 oktober 1918 in Eindhoven
overleden te Maastricht op 27 augustus 2013.

Siward was de oudste van drie broers, die alle drie intraden in de FIC. Geprofest in 1940, was hij later trots op zijn jongere broers die in Indonesie en Chili God en medemensen dienden. Misschien was zijn leven niet zo avontuurlijk, het was zeker niet minder waardevol. Want het stond helemaal in het teken van dienstbaarheid aan zijn Heer en aan de mensen om hem heen.
Gedurende zijn werkzame leven was hij een toegewijd onderwijzer voor zijn leerlingen en een zeer betrokken collega in Den Haag, Amsterdam en meer dan twintig jaar in Maastricht. Na zijn pensionering bleef hij daar nog werkzaam als remedial teacher.

Goed zijn, goed doen, dat waren begrippen die Siwards leven tekenden. Ook naar zijn medebroeders toe. Hij was heel trouw aanwezig bij gebedsdiensten en vieringen, waarvoor hij met bandrecorder en CD-speler de muziek verzorgde. Bij recreaties had hij zijn eigen inbreng, regelmatig ook door het maken van lekkere hapjes. Hij stond klaar om kleine technische karweitjes voor medebroeders te verrichten.
Ook naar zijn familieleden toe was Siward iemand die niet alleen hield van de band met hen, maar daar ook het nodige in "investeerde", bijvoorbeeld door het organiseren van familiereunies op de Schark.

Wij mogen met veel dankbaarheid en eerbied terugkijken op het lange en rijke leven van deze altijd dienstbare broeder, door mensen gewaardeerd, door God nu beloond en opgenomen in zijn eeuwige liefde en rust.

Ben Duives