in dankbaar gedenken

STEPHEN (EYMARD), JOSEPH CUSTERS

geboren te Sint Geertruid op 8 juli 1938
overleden in Maastricht op 22 september 2015.

Geprofest in 1958, begon er voor Stephen een leven in dienstbaar-heid. Eerst enkele jaren als on¬derwijzer in Nederland, daarna vanaf 1970 in Ghana. In die toen nog jonge FIC-provincie ging Stephen aan de slag als leraar in het middelbaar onderwijs in Nan-dom, in het arme noorden van het land. Hij ontwikkelde zich tot een goede, betrokken en geliefde docent en directeur van scholen in verschillende plaatsen. Stephen werd voor zijn leerlingen een wijze en betrouwbare mentor, leidsman en vaderfiguur. Hij is daarnaast zijn medebroeders dienstbaar geweest als provinciaal secretaris. Ook na zijn pensionering bleef hij op allerlei terreinen actief en dienstbaar.

Als Stephen omschreven wordt als betrouwbare en wijze mentor en vaderfiguur, dan moet daar nóg een eigenschap bij: die van grote persoonlijke moed. Tijdens een stammenoorlog keek hij, een geweer op zich gericht, de dood in de ogen, maar beschermde toch zijn leerlingen.
Het is duidelijk dat zeer velen heel veel aan broeder Stephen te danken hebben en dat zijn overlijden als gevolg van een ernstig verkeersongeluk een grote schok teweeg bracht.
Gelukkig konden zijn naasten in Nederland hem nog enige maanden in hun midden hebben en afscheid van hem nemen.
Hij rust nu in de vredige en liefdevolle hand van God en zeker ook in onze grote dankbaarheid en eerbied.

Ben Duives

Bron: Berichten van de Broeders van Maastricht, 2015 nr 6