terug

In dankbaar herdenken:

THEO (FIDELIUS), THEODORUS VAN SCHAICK

geboren op 9 oktober 1919 in Amsterdam
overleden op 17 augustus 2012 te Maastricht

Theo van SchaickJezus houdt zijn volgelingen voor dat zij niet zouteloos, zonder kraak of smaak mogen worden. Theo van Schaick, geprofest in 1937, leefde naar die vermaning. Hij stond in het leven met heel veel geestdrift. Hij bekwaamde zich beroepsmatig uitgebreid door studie en voedde zijn geestelijke leven door goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in theologie, kerk en maatschappij.

Het leven van Theo werd ook getekend door beschikbaarheid.
Hij was een enthousiast leraar die zich gedreven inzette voor het onderwijswerk dat de congregatie hem opdroeg.
Even gedreven leidde hij in de zestiger jaren de eerste communiteit van de FIC in Spanje, waar een opleidingsinstituut voor Spaanse medebroeders zou moeten gaan verrijzen.
En met net zoveel inzet verrichtte hij vertaalwerk voor de congregatie en anderen.

Broeder van God en mensen, dat wilde Theo zijn. Hij toonde dat in zijn gelovige levenshouding én in zijn warme belangstelling voor medemen sen. Hij was een bescheiden, maar heel trouw en betrokken medebroeder, die actief aan het communiteitsleven deelnam zolang hem dat mogelijk was. Maar door de hoge leeftijd die hij bereikte, werden zijn mogelijkheden steeds meer beperkt.
Twee dagen na zijn vijfenzeventig jarig professiefeest nam de Heer hem op in zijn heerlijkheid. Wij gedenken Theo met heel veel respect en dankbaarheid.

Bron: Berichten van de Broeders van Maastricht