terug

In dankbaar gedenken

THOMAS (LITHARDUS) LECHNER

geboren op 16 juni 1926 te Amsterdam
overleden op 3 juni 2012 in Alkmaar

Mensen worden vaak beoordeeld op het werk dat zij verrichten. In dat opzicht kunnen we Thomas niet genoeg prijzen. Sinds zijn professie in 1946 heeft hij zich met hart en ziel ingezet op een veelheid van gebieden. Als onderwijzer aan een BLO-school in Heerlen, daarna als docent aan een pedagogische academie en een middelbare school in Malawi, als provinciaal overste en later penningmeester van de Malawiaanse FIC-provincie en als onvermoeibaar zorger voor de meest kansarme kinderen, aidswezen, heeft hij zijn koninklijke onderscheiding ten volle verdiend.

Al die werkzaamheden tekenen niet het wezen van de Thomas die zich aan de FIC-gemeenschap bond. Bij zijn professie beloofde hij broeder te willen zijn van God, van zijn medebroeders en van allen die hij in zijn leven zou tegenkomen. En juist dat broeder-zijn was de basis en drijfveer voor al zijn handelen. Dat maakte hem tot die onvermoeibare werker, tot die gedreven congregationeel bestuurder, tot de geļnspireerde novicen meester die hij was, en tot de man die anderen inspireerde om ook als broeder of zuster van medemensen actief te worden. Het broeder willen zijn van God en mensen maakte hem ook tot iemand die heel serieus werk maakte van zijn band met God. Onder andere door langere perioden van bezinning en geestelijke vorming.

Heel onverwacht bereidde God hem de beloning van de eeuwige geborgenheid in Zijn volmaakte licht en liefde.
Wij gedenken broeder Thomas met grote eerbied en heel dankbaar.


Bron: Berichten van de Broeders van Maastricht