VICTIMUS, REINIER ADRIAANSE


geboren te Waalwijk op 19 juni 1917
overleden op 12 november 2010 in Maastricht.

"De mens leeft niet van brood alleen". Victimus gaf dit bijbel-woord op een eigen wijze inhoud. Na zijn professie in 1935 was hij in een flink aantal huizen werkzaam als kok. Tegelijk toonde hij zich iemand die zijn band met God als basis van zijn bestaan beschouwde. Met Maria had hij een heel innige relatie Maar ook met mensen had Victi¬mus iets. Hij deed zijn werk niet alleen met vakmanschap, maar ook met liefde voor medebroe¬ders, zijn familie en anderen die hij bij zijn activiteiten ontmoette. Zoals de jongens van het Instituut voor Doven in Sint Michielsgestel. Hier plotseling benoemd tot groepsleider, moest Victimus maar zelf ontdekken wat dit werk allemaal inhield. Met zijn grote hart vond hij de goede weg: de basis van zijn werken met de jeugd was liefde, de liefde van een vader voor zijn kinderen.

Na het vertrek van de broeders uit Sint Michielsgestel trok Victimus met enkele medebroeders naar het naburige Vlijmen, waar hij zijn hart openstelde voor de mensen in zijn parochie. Verhuisd naar De Beyart in Maastricht, maakte hij zich nuttig door het jaarlijks maken van kerststalletjes en door zijn avondlijke rondes door het grote gebouw om te controleren of alle deuren dicht en het licht uit was. Hij hield dit laatste vol zolang het enigszins kon met zijn scootmobiel, al ervoer hij het op het eind niet alleen meer als een broederlijke plicht, maar ook als een last: hij kon het niet laten.

God zal hem nu zeker een ereplaats hebben gegeven naast Petrus. Om de hemeldeur mee in de gaten te houden, maar vooral om iedereen lief- devol welkom te heten. We gedenken deze echte broeder van God en mensen met grote dankbaarheid en eerbied.


Ben Duives, in Berichten van de Broeders van Maastricht