In dankbaar gedenken

WILLY (EMBERTUS), WILHELMUS DIEPENDAAL

geboren op 11 november 1922 te Rotterdam,
overleden in Santiago de Chile, Chili, op 12 September 2013.

Willy Diependaal Willy, Embertus, was niet een mens die uitgebreid langs de weg timmerde. Al was hij timmerman toen hij in 1946 zijn professie deed. Hij werd in 1957 naar Chili uitgezonden, waar hij voor aller- lei werkzaamheden werd ingezet. Zo leidde hij ook een klas van 84 leerlingen in het eerste leerjaar van het basisonderwijs. Hij verdiende zijn sporen in het technisch onderwijs, waarvan hij voor de FIC mede de grondslag legde in Santiago.

Willy klaagde nooit over proble- men, congregationele beslissingen of medebroeders. Hij was te zeer iernand die heel wijs en betrokken in het leven stond. Gericht op medemensen en op God. Dat geloof in een solidaire God en in de kracht van de naastenliefde toonde hij door samen met enkele medebroeders in een arme wijk van Santiago te gaan wonen. Toen hij daar alleen achterbleef, deed dat niets af aan zijn liefde voor de congregatie, hij bleef zijn contacten met medebroeders koesteren.

Het laatste jaar wist Willy dat hij heel ernstig ziek was. Dat tastte zijn optimistische kijk op het leven, zijn geloof in God en medemensen en zijn hartelijk meeleven met hen niet aan. En hij wilde niet repatrieren, maar bij de dierbaren, medebroeders en anderen, in Chili blijven. Deze bijzondere FIC-er zal nu zeker rusten in de volkomen liefde van zijn verrezen Heer.

Breeder Willy, Embertus, leeft in onze harten voort in groot respect en met veel dankbaarheid en warmte.

Ben Duives