“Ik ben allen die met me meeliepen op mijn levensweg niets dan dank verschuldigd”
Albert.

We blijven onze tochtgenoot door het leven dankbaar in herinnering houden.

BROEDER ALBERT KETELAARS FIC

Lambertus Josephus

Hij is geboren op 14 maart 1942 in Veghel. Op 15 augustus 1962 legde hij zijn Eerste Geloften af bij de Broeders FIC. Hij overleed op 3 november 2017 te Maastricht.

Het bijbelverhaal van de Emmaüsgangers was voor Albert de leidraad in zijn leven in Nederland en in Ghana: met een open oor en hart luisterend naar zijn tochtgenoten. Hij liep met hen mee: troostend en meelevend. Daarbij was hij bezielend en getuigde van wat in hem leefde. Hij had aan zijn tochtgenoten veel te vertellen als directeur van de Nandom Secondary School in Noord Ghana. Twaalf jaar lang inspireerde en leidde hij zijn medebroeders als provinciaal overste in dit land. Daarna nam hij twaalf jaar de verantwoordelijke taak op zich als generaal overste van de Broeders FIC. Hierna gaf hij negen jaar leiding aan het ‘John XXIII Centre’ in Wa. Hij bevorderde daar een interreligieuze dialoog tussen christelijke en moslim studenten, in de geest van wijlen kardinaal Dery.

Na zijn repatriëring in februari 2017 liep hij zijn levensweg mee met zijn medebroeders van de Capucijnengang in Maastricht. Deze weg werd in wezen een lijdensweg, omdat hij geconfronteerd werd met allerlei lichamelijke kwalen. Manmoedig vervolgde hij zijn weg: klaagde zelden, bleef belangstellend naar anderen en was hartelijk en opgewekt in de omgang.
Zijn familie, die een warme plaats bij hem innam én zijn huisgenoten, waren hem hierbij tot steun.

Vrij onverwacht nam de Eeuwige hem tot zich, tot groot verdriet van al zijn tochtgenoten.
We blijven Albert dankbaar voor zijn leven onder ons. We vertrouwen er vast op dat hij nu van het einddoel van zijn tocht bij de Eeuwige, in alle vrede en rust mag genieten.