Met groot respect en diepe dankbaarheid houden we de herinnering levend aan ons dierbaar familielid en onze medebroeder

Broeder Aloysio FIC
Geert van den Broek

Hij zag het levenslicht op 28 augustus 1923 in Den Haag.
Op 15 augustus 1944 verbond hij zich door het afleggen van zijn Geloften aan de Congregatie van de Broeders FIC. Hij overleed op 15 januari 2017 in Woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht.

"De persoon in nood bepaalt mijn plaats en mijn groep van samenleving." Zo omschreef Aloysio zijn roeping. Het zal ten diepste ook zijn drijfveer zijn geweest voor zijn missie in Malawi en Pakistan. Hij kon over zijn ervaringen en jarenlange inzet in beide landen met verve vertellen. Oud-leerlingen van broeder Aloysio spreken over hem als een kundig en enthousiast leraar.

In Malawi trof hij de St. Patrick's Secondary School in deplorabele toestand aan en heeft hij als directeur met grote ijver, samen met enkele medebroeders, er een school van gemaakt met een uitstekende reputatie.

Na een studie in spiritualiteit gevolgd te hebben in Denver (USA) werd hij in 1980 uitgezonden naar Pakistan. Dit bracht voor hem een kentering in zijn leven teweeg. Het najagen van prestaties verdween naar de achtergrond en maakte plaats voor innerlijke verdieping. De ontmoetingen die hij als staflid in het Pastoraal Instituut in Multan en later in Lahore met moslims had, hebben eveneens veel invloed gehad op zijn geloofsontwikkeling.

Toen hij in 1998 repatrieerde naar Nederland had hij het gevoel in een vreemd land te zijn terechtgekomen met al zijn luxe. Hij sloot zich aan bij de communiteit in Rotterdam. In die tijd was hij nog zeer actief. Dat verminderde toen het klooster in Rotterdam zijn poorten sloot en hij naar De Beyart verhuisde. Aloysio was wel betrokken op de broedergemeenschap, maar verbleef veel op zijn kamer, daartoe ook vaak gedwongen door zijn afnemende gezondheid.

Aloysio wist dat zijn levenseinde naderde. Over het sterven schreef hij het volgende in een van zijn schriften met enkele overpeinzingen: "De goede dingen die ik heb gedaan, de liefde die ik heb gedeeld, de woorden van troost die ik heb gesproken, zullen niet met mij vergaan. De leraar kan verdwijzen, de les niet."

So long Alo !