In dankbare herinnering aan

BROEDER AVELLINUS JANSSENS FIC

Hendrikus Johannes


Geboren 5 mei 1916 te Haarlem, legde Avellinus zijn religieuze geloften als Broeder F.I.C. af op 15 augustus 1936 en overleed te Amsterdam op 30 november 2017.

Goede dienaar, je bent trouw geweest in het kleine. Treed nu binnen in de vreugde van je Heer.
Diepe trouw en grote liefde kenmerkten Avellinus steeds meer in de loop van zijn lange leven. Voor hem was dat het wonder van de Geest van Jezus Christus, die steeds meer in hem leefde.

Een mens van vlees en bloed, met zijn eigen karakter, zijn behoeften, zijn zorgen, zijn toewijding en zijn levenskunst. Dankbaar voor alle genegenheid die hij in ruime mate mocht ondervinden in de rijkdom van een celibatair leven.

Op vele manieren is Avellinus dienstbaar geweest. Het meest opvallend misschien in de twaalf jaren als generale overste van zijn broeders. Maar ook op terreinen van missionaire inzet, open en verbindende kerkvisie, inspirerende publiciteit, en grote trouw in vriendschap en blijvend meeleven met anderen.

Hem is een menselijk gesproken lang leven vergund, met het vele goede én de opgaven die daarin zijn deel zijn geworden. Steeds gevoeliger voor wat de werkelijke waarde en kwaliteit van een mensenleven uitmaakt is hij door alle lijden heen naar verrijzen toegegroeid. Dat volle leven, in verbondenheid met Hem die hij zo liefhad, is hem nu voor altijd geschonken. Treed binnen in de vreugde van je Heer !

Veel dank aan allen, die hem met name in zijn laatste jaren, zo liefdevol nabij zijn geweest.