In grote dank en respect voor zijn leven als ‘broeder van mensen’ houden we de herinnering levend aan ons dierbaar familielid en medebroeder

BROEDER EDWARD BLOETJES FIC

Johannes Simon

Hij is geboren op 19 oktober 1935 in Amsterdam. Hij legde zijn eerste geloften af op 15 augustus 1959. Voorzien van de Ziekenzalving overleed hij op 3 augustus 2017 in het Woonzorgcentrum De Beyart te Maastricht.

Broeder Edward heeft achtenvijftig jaar lang bewezen dat dienstbaarheid zijn sterkste kant was. Aanvankelijk verrichtte hij huishoudelijke hulp in enkele communiteiten. Daarna was hij zevenentwintig jaar de trouwe gastenmeester van De Beyart, waarin hij het visitekaartje van onze broedergemeenschap was. Vervolgens was hij negentien jaar hulpkoster van basiliek Sint Servatius in Maastricht, voor welke inzet hij in 2012 de bronzen legpenning van deze basiliek in ontvangst mocht nemen.

In zijn vrije uren wendde hij zijn creatieve gaven aan in het vervaardigen van kazuifels, koorkappen en stola’s. Het door hem gemaakte altaarvoorhangsel met de beeltenis van de H. Servatius wordt nog elke maandag gebruikt.

Meer dan deze grote inzet en kunstzinnige producten laat Edward als ‘erfenis’ de herinneringen bij ons na van een hartelijk en belangstellend mens te zijn. Hij was iemand die kon genieten van het leven: van een goed glas wijn en mooie vakantietochten. Bij dit alles kon hij dankbaar zijn voor het vele goede dat hij mocht meemaken. Die dank bracht hij ook voor de Heer in trouw gebed, op zijn kamer of in gemeenschappelijke vieringen in de kapel.

Edward voelde zich pijnlijk getroffen toen hem werd aangezegd dat hij ongeneeslijk ziek was. De grond zonk hem hierbij bijna onder de voeten vandaan. Zijn diep geloof, maar ook de vele attente hulp die hij in deze periode mocht ervaren, hebben hem op de been gehouden. Zijn lieve zus was hem in deze lijdenstijd tot grote steun.

In grote dank voor zijn leven is hij van ons heengegaan. Hij verblijft nu voor eeuwig in het Licht van zijn Schepper: een welverdiende, zalige rust.