In dankbare herinnering aan

Broeder Fernandino van Kooten FIC

Hendrikus Wilhelmus Maria

Geboren in Utrecht op 2 februari 1928.
Geprofest in de Congregatie van de Broeders FIC op 15 augustus 1948.
Overleden te Maastricht op 5 april 2011.

Het leven van Hennie verdichtte zich de laatste weken in een woord: dankbaarheid. Hij wist dat zijn ziekte hem fataal ging worden. Dat bracht hem tot dankbare verstilling tegenover God en mensen. God die hem riep tot een leven als broeder van mensen in de voetstappen van Jezus, ons aller broeder.

Hennie wilde een goede broeder worden. Meer dan 60 jaar heeft hij met ups en downs God en mensen gediend. "Toda mi vida para Dios y el hombre - Heel mijn leven voor God en de mens" kenmerkte zijn levenshouding.

Twintig jaar was Fernandino leraar op enkele van onze basisscholen en Ulo-scholen, voordat hij in 1968 als missionaris naar Spanje werd uitgezonden, als leraar van het juvenaat in Miranda de Ebro. Tien jaar later maakte hij de oversteek naar Chili. Zijn zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking in Buin, gaf een nieuwe dimensie aan zijn broeder-zijn: grote aandacht voor wat klein en kwetsbaar is.

Voor hen en voor Hennie klonk hierin door het woord van Jezus: "Let eens op de vogels in de lucht, ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij dan niet veel meer dan zij?"

Teruggekeerd in Nederland in 1998 werd de natuur en met name vogels spotten voor Hennie een vindplaats van rust en stilte en het genieten van Gods schepping. Zijn bekommernis om zieken in De Beyart en zijn gemeenschapszin in zijn communiteit de Overkant zijn hier zeker ook vruchten van.

In de laatste ontmoeting met Fernandino dankte hij al zijn medebroeders. Wij danken hem op onze beurt voor zijn liefde en trouw als broer en medebroeder. En voegen daar de bede aan toe: Loop met hem mee Santa Maria del Camino de weg naar Gods eeuwige vrede.