In dankbare herinnering aan

Broeder Ferrie Kompier FIC

Ferdinand Frederik
Hij is geboren op 26 februari 1937 in Amsterdam
Bij zijn professie bij de Broeders FIC op 15 augustus 1957
nam hij de kloosternaam Monald aan.
Hij overleed op 20 juli 2015 in De Beyart te Maastricht,
voor zien van de ziekenzalving.

Ferrie, opgegroeid in een katholiek gezin met 6 zussen, werd door het voorbeeld van een broederonderwijzer aangestoken om diezelfde weg te gaan. Uiteindelijk zou hij 42 jaar als broederonderwijzer dienen. Op de Henricusschool te Amsterdam was hij 31 jaar werkzaam. Een schoolmeester in hart en nieren, die voor zichzelf en anderen de lat hoog legde. Hij wilde de kinderen graag iets van waarde meegeven.

Ferrie had een bijzonder talent voor taal en hij heeft die vaardigheid gebruikt om een bijdrage te leveren aan de onderwijsmethodes waarmee de congregatie een goede naam en faam had opgebouwd. Dat gold ook voor de jeugdboeken met Peter en Wendy als hoofdpersonen, die allerlei avonturen beleven in de fantasiewereld van de Gnobbels. Hij speelde met taal en wist in zijn vele gedichten op een creatieve wijze zijn gevoelens te verwoorden. De bundel, die dankzij broeder Henk Rolvers is samengesteld en uitgegeven, is een bloemlezing uit het leven van Ferrie geworden.

Vanaf 2007 nam Alzheimer bezit van hem. Die ziekte heeft zijn geheugen en langzamerhand ook zijn identiteit uitgehold. Voor een man die zo taalvaardig was moet het extra moeilijk zijn geweest om te ervaren, dat hij de eens zo rijke woordenschat kwijtraakte. Op het laatst was hij een gebroken man, die uit het leven wegsufte.

In zijn gedicht getiteld Christofoor verwoordde hij zijn situatie, maar ook zijn blijvende vertrouwen en verlangen, als volgt:

"Wie weet loop ik wat rond te dwalen,
van hier naar daar.
Ik zie een brug.
En Christofoor die me komt halen.
Hij brengt mij naar zijn huis terug."

De barmhartige Heer heeft Ferrie naar zijn huis teruggebracht en weer heel gemaakt.

Hij blijft in onze herinering als een toegewijde en lieve broer, oom en medebroeder.