terug

In dankbaarheid en in oprechte waardering gedenken we

Broeder Ferrini Wissenburg FIC

Op 19 december 1929 is hij geboren, samen met zijn tweelingbroer Frans, in Brunssum. Hij legde zijn Geloften af op 15 augustus 1953. Op 4 mei 2013 overleed hij in het Woonzorgcentrum De Beyart te Maastricht, na voorzien te zijn van de Ziekenzalving.

Broeder Ferrini oefende vanaf 1954 tot en met 1995 het beroep van kok uit in onze communiteiten. Hij volgde hiertoe geen cursussen of opleiding. Hij leerde dit vak 'al doende'. In de toenmalige 'Gedragslijnen', die je als vakbroeder meekreeg in je vormings¨jaren, staat geschreven 'dat het vak van kok een zeer verantwoorde¨lijke taak is'. Ook in een klooster gaat de liefde door de maag. Een goede maaltijd draagt bij aan de onderlinge sfeer, verbroedering en tevredenheid. Daar zal je, bij je inzet als kok, maar voor moeten zorgen! Ferrini deed dat. In de grote keukens van onze Kweek¨school in Maastricht, op ons Juvenaat in Zevenaar, maar vooral als kok in de Beyartkeuken en vanaf 1975 als Hoofd Voeding, tot zijn afscheid in 1995. Hij vervulde zijn taak met grote nauwkeurigheid en zorgzaamheid. Daarbij lette hij goed op de kosten en verstond toch de kunst om met zijn team steeds een heerlijke maaltijd op de reftertafels te zetten. Tijdens zijn leiding in de Beyartkeuken was het een gezellig komen en gaan van bezoek. Er werd koffie gedronken op het aanrecht en een sigaretje opgestoken. Toen dat, vanwege de nieuwe hygiŽnewetten allemaal niet meer mocht, had Ferrini daar moeite mee. 'Het moest wťl gezellig blijven'. Zijn broer Frans was lange tijd zijn collega. Toen deze voor een andere levenskeuze koos, deed Ferrini dat veel pijn.

Hij was een man met goede technische kwaliteiten. Hij repareerde tv's en andere apparatuur. Hij hielp bij het installeren van het groeiend aantal tv-toestellen in huis en was nooit te beroerd te helpen. In zijn werkplaats, die veel op een huiskamer leek, ont¨ving hij broeders, zusters en leken, die behoefte hadden aan kleinschalige huiselijkheid. Die vond men daar in hoge mate. In juli 2011 begon hij geestelijk en lichamelijk sterk achteruit te gaan en werd hij opgenomen in de verpleegafdeling. Zijn twee¨lingbroer bezocht hem hier zeer trouw en dat deed Ferrini heel erg goed. Op 4 mei 2013 ging hij in alle rust van ons heen. We ver¨liezen in hem een zeer behulpzame en vriendelijke huisgenoot, die zijn familie lief had. We vertrouwen er vast op dat hij nu geniet van zijn eeuwige rust bij zijn Vader in de hemel, die hij bijna zestig jaar lang als broeder trouw bleef. We gedenken hem in groot respect.