Wij dragen in waardering en warmte met ons mee

Broeder Henk de Wilde FIC

Hendrikus Theodorus Gerardus

Hij is geboren op 9 augustus 2015 te Venlo.
Zijn professie bij de Broeders FIC deed hij in 1945 en nam de naam Gondulfus aan.
Voorzien van de ziekenzalving overleed hij op 7 mei 2014 in het woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht.

Henk was een man van oprechte aandacht voor allen die zijn levenspad kruisten. Dat maakte hem bij familieleden, medebroeders, leerlingen en hun ouders of (oud)collega's erg geliefd. Hij had veel gevoel voor humor en had een grote belangstelling voor muziek en natuur. Hij was een man die met beide benen in de maatschappij stond. Door deze rijke gaven van geest en hart wist hij velen aan zich te binden.

Het gezin De Wilde straalde hartelijkheid en creativiteit uit. Drie broers van Henk traden bij onze congregatie in en beschikten eveneens over een gevoel van (vooral) droge humor. Henk bleef zijn roeping trouw, omdat hij zich vooral gesteund voelde door zijn 'Moeke', maar ook door de velen die zich in zijn gezelschap veilig voelden. Henk omschreef zijn leven als 'van eenzaamheid naar ontvankelijk alleen zijn', steeds zoekend naar geluk en vrede.

Zijn mooiste jaren bracht hij door als directeur van de Mgr. Ruttenschool in Nijmegen, waar kinderen met leer- en opvoedingsproblemen werden begeleid. Hij verstond de kunst om zijn collega's tot een hecht team te maken, was een steun voor de ouders en had steeds aandacht voor ieder die bij hem aanklopte.

In zijn communiteit aan de Mr. Franckenstraat in Nijmegen, waarin hij bijna twintig jaar woonde, wist hij huiselijkheid te brengen en was een goede kok, tuinman en trouwe medebroeder.
In 2009 verhuisde hij naar De Beyart en werd lid van de communiteit Overkant. Hier begon het trage en ook trieste proces van versluiering van zijn geest. Hij bleef een vriendelijke en voorkomende huisgenoot, maar verloor steeds meer de greep op de werkelijkheid.
In alle vrede en rust ging hij van ons heen.

We nemen afscheid van een fijn familielid en een voortreffelijke medebroeder. "Waar nabijheid is en aandacht voor allen, daar is God". De eeuwige vruchten van deze levenshouding van Henk ontvangt hij nu. Het zij hem zeer gegund.