Met groot respect en diepe dankbaarheid houden we de herinnering levend aan ons dierbaar familielid en medebroeder

Broeder Henk van Mierlo FIC

Hendrikus Henricus

Hij zag het levenslicht op 12 september 1929 in Helmond. Op 15 augustus 1952 verbond hij zich door het afleggen van zijn Geloften aan de Congregatie van de Broeders FIC.
Na de ziekenzalving te hebben ontvangen, overleed hij op 9 maart 2016 in het Woonzorgcentrum De Beyart, Maastricht.

Henk is geboren uit een Helmonds gezin van 11 kinderen. Hij volgde de lessen bij de broeders op school. Broeder Philippus is een van zijn oud-leermeesters, die hem ook als voorbeeld diende.

Broeder Henk heeft een verdienstelijk en werkzaam leven geleid: als schoolleider in Maastricht en Heerlen en als onderwijzer in Weert, Amsterdam, Haarlem en Schiedam. Daarna is hij nog enkele jaren administrateur geweest van de Werkgroep Gebed van de Congregatie van FIC.

Begin 1980 kwam er een abrupt einde aan zijn apostolaat in het onderwijs. Tijdens een bezoek aan zijn zus en zwager werd hij door een zwaar hartinfarct getroffen. Dit heeft een ommekeer in zijn leven teweeggebracht. Henk moest leren leven met ernstige beperkingen en voor zichzelf een nieuwe zinvolle invulling van zijn leven zien te vinden. Medebroeders en met name ook zijn familie, zijn hem hierbij tot steun geweest.

Hij leidde geen uitbundig leven, integendeel, hij leefde een sober en teruggetrokken bestaan en zocht de rust en stilte op. Je kon hem meestal aantreffen op zijn kamer in zijne favoriete zetel naast het raam. Hij genoot van bezoek en eenmaal op zijn praatstoel, leek er geen eind te komen aan zijn verhalen. In het bijzonder over zijn ervaringen met de gezondheidszorg.

Het lukte Henk de laatste jaren niet meer om in een van de mooie kerken, die Maastricht rijk is, de eucharistie bij te wonen. Hij bad in de stilte van zijn kamer tot de Heer, op wie hij zijn vertrouwen had gebouwd.

"Wie zou ik zijn, als ik er niet op had vertrouwd de goedheid van de HEER te genieten in dit land van de levenden? Wacht in vertrouwen op de HEER met een dapper, standvastig gemoed; wacht in vertrouwen op de HEER." (psalm 27)