In dankbare herinnering aan

Br. Henricus van Herwaarden FIC

Marinus Petrus

Geboren in Amsterdam op 12 januari 1921.
Geprofest in de Congregatie van de Broeders FIC op 15 augustus 1941.
Overleden in De Beyart te Maastricht op 19 augustus 2011.

Zeventig jaar was Henricus onze trouwe medebroeder. In die jaren gaf hij gestalte aan wat het zeggen wil `broeder van mensen' te zijn, op de basis die je vanuit de familie hebt meegekregen: trouw aan elkaar, trouw aan je opdracht in je werk en trouw aan de Heer.

In het geven van leiding aan de VGLO school in Maastricht en aan de Augustinusschool in Amsterdam, was hij een zorgzaam directeur die een warm hart had voor zijn teamgenoten. "Hij die goed wenst te doen klopt aan de poort. Hij die lief heeft, vindt de poort open."
Br. Henricus vond veel open deuren op zijn levensweg omdat hij zichzelf bleef en wars was van poeha. Dat bleek bij zijn inzet voor de jeugd en jongeren, maar ook bij de taak die hij na zijn pensionering in 1983 mocht vervullen. Hij begeleidde medebroeders die op de internationale luchthaven Schiphol op verlof kwamen of naar hun werkgebied in Chili, Ghana, Indonesia of Malawi vertrokken.

Br. Henricus volgde twee van z'n broers in hun spoor van religieus leven in de FIC- gemeenschap: de gewaardeerde broeders Toon en Jo (Evatius). De band met hen had - zoals ook met zijn overige familieleden - een diepe ondergrond. Het afscheid nemen van Toon en Jo viel Henricus bijzonder moeilijk.

In mei 2003 verhuisde Henricus naar De Beyart. Die overgang viel hem zwaar, mede ook omdat de oorzaak ervan de opheffing van de Postjesweg-communiteit in Amsterdam was. Hij was een stil, maar gewaardeerd lid van de Ludovicuscommuniteit. In de laatste jaren boette zijn ]even steeds meer aan glans in. Hij verstilde en had toenemende moeite alles te volgen. Ondanks dat behield hij zijn gevoel voor humor. Twee dagen na zijn jubileumfeest ontving hij de Ziekenzalving. Als een mens die oprecht en goed heeft geleefd, trof hij de poort van het eeuwig geluk wagenwijd voor hem open. Dat hij daar de vrede mag vinden waarnaar hij heel zijn Leven op zoek was.