In dankbaarheid en respect gedenken wij

Broeder Jan van Haaren FIC

Hij is geboren op 16 oktober 1929 in Maastricht en legde op 15 augustus 1950 zijn Geloften af in de Congregatie van de Broeders FIC. Na voorzien te zijn van de Ziekenzalving, overleed hij in Woonzorgcentrum De Beyart op 14 maart 2012.

Broeder Jan was een nobel mens. Hij had het beste met iedereen voor en toonde zich behulpzaam voor velen op de vele plaatsen waar hij als broeder mocht werken. Na zijn professie was hij werkzaam in huishoudelijke taken in diverse communiteiten. In 1964 werd hij benoemd tot groepsleider aan het Schippersinternaat in Nijmegen. Hier bekwaamde hij zich in het begeleiden van jeugd en jongeren, dat hij met veel toewijding deed. Na een goede voorbereiding vertrok hij in 1981 naar Chili, waar hij twintig jaar lang in Talca zich inzette voor de jeugd uit achterstandswijken. Hij bekwaamde hen op technisch gebied, startte een kleinschalige werkverschaffing voor hen en leidde jongeren op om dit werk over te nemen en door te zetten. Jarenlang was hij overste in zijn communiteit en toonde hier zijn zorg en aandacht voor zijn medebroeders.

Broeder Jan leed aan chronische bronchitis. Dat was mede de oorzaak van zijn repatriëring in 2001. Hij werd lid van de Ludovicus-communiteit in De Beyart. Hij legde zich toe op het schilderen van iconen en was behulpzaam bij het Iconenatelier Sint Servatius. Jarenlang was hij een trouwe medewerker in de Beyart-winkel en hielp hij als lector mee bij de Vieringen.

De Eeuwige nam op zijn levensweg een steeds grotere plaats in. Steeds nadrukkelijker voelde hij een groeiende band met de Heer, die hij diende in grote hulpvaardigheid en dienstbaarheid aan anderen. Hierbij bleek dat zijn chronische ziekte hem steeds meer parten ging spelen. Toen bij een opname in het Academisch Ziekenhuis bleek dat zijn situatie uitzichtloos was, werd zijn wens vervuld om thuis te mogen sterven. Hij mag nu het échte gelaat van de Heer aanschouwen, dat hij met zoveel toewijding in iconen weergaf.