terug

Met grote waardering en dankbaarheid gedenken we

Broeder Jo Buizer FIC

Hij is geboren op 6 September 1922 te Nijmegen en ontving daar de doopnamen Johannes Arnoldus. Op 15 augustus 1943 legde hij zijn Geloften of in de Congregatie van de Broeders FIC en nam de naam Callixtus aan. Hij overleed op 20 juni 2012 in De Beyart te Maastricht.

Van de bijna zeventig jaar dat broeder Jo onze medebroeder was, woonde hij ruim vijfenzestig jaar op De Beyart. Dat velen nu nog van een prachtige kloostertuin kunnen genieten, hebben we mede aan zijn inzet en vakmanschap te danken. Honderden bewoners hebben van bloemen, bomen en struiken kunnen genieten in een bijna paradijselijke rust. Jo versierde met toewijding de grote Beyartkapel, maar had gelukkig ook een brede belangstelling voor velen buiten de kloostermuren.

Hij leidde met veel plezier een bloemschikcursus in zijn werkruimte in de Beyartkelder. Hij was ruim tien jaar lang een trouwe hulp in het Slaaphuis de Fronten waar hij zwervers van maaltijden voorzag. Dat deed hij samen met zijn maatje broeder Pedro Vloeimans, met wie hij ook Ons Heer rondbracht in het Academisch Ziekenhuis. Jarenlang was hij lid van de commissie die onze Schark beheerde, met bijzondere aandachtvoor het park aldaar. Zijn ziel en zaligheid stak hij in de wandelclub De Gemzen, waarmee hij talloze prijzen in de wacht sleepte. Hij was een fanatiek Vierdaagse wandelaar, met een zeer grote verzameling 'Vierdaagse kruisjes'.

Broeder Jo was een medebroeder die van gezelligheid hield. Hij bezocht trouw de recreaties en was bij feesten een goede gangmaker. Hij genoot van mensen om hem heen, vooral als het zijn familie betrof, die hem in grote genegenheid bezocht en nabij bleef tot aan zijn heengaan. In de tijden dat broeder Jo het moeilijk had, waren zij en vele medebroeders hem tot tastbare steun.

In de natuur, maar ook in de kapel en in zijn kamer vond Jo de aanwezigheid van de Heer, die hij trouw bleef. De Schepper heeft Jo opgenomen in Zijn paradijselijke rust en schoonheid, waarvan Jo - welverdiend - eeuwig kan genieten.