In dankbare herinnering aan

Broeder Jos Reinerie

Geboren op 10 november 1916 te Haarlem.

Door het afleggen van zijn geloften verbond hij zich als broeder Clarentius op 15 augustus 1937 aan de Broeders FIC.
Hij overleed voorzien van de Ziekenzalving op 9 maart 2012 in De Beyart te Maastricht.

Gedurende 42 jaar heeft broeder Jos als schoolmeester in verschillende plaatsen in het lager onderwijs gewerkt. Vanaf 1967 als hoofd van de lagere school in Schiedam. In 1979 ging hij met pensioen en kon hij terugkijken op een vruchtbaar apostolaat. Broeder Jos werd door zijn medebroeders en collega's ervaren als een man die goed kon luisteren, die niet gauw oordeelde en bij anderen vertrouwen kon wekken. Dat wist hij ook over te brengen in zijn functie als schoolhoofd waardoor het hem lukte om een hechte gemeenschap op te bouwen, Jos was een pragmatisch man, die niet veel woorden nodig had om te doen wat moest worden gedaan. Zoals hij het zelf verwoordde bij zijn afscheid als onderwijzer voelde hij zich nog te jong om zijn verdere leven op zijn kamer door te brengen.

Broeder Jos heeft zich zeer verbonden gevoeld met de Pax Christi parochie in Rotterdam West. Men kon altijd een beroep op hem doen. Eind jaren negentig was er in Rotterdam geen priesterlijke bijstand. Jos heeft toen met veel wijsheid en geduld de parochie draaiende gehouden, Zijn teamgenoten herdenken hem nog steeds in grote dankbaarheid.

Jos heeft met zijn broer Flip altijd een goede band gehad, tot het laatst toe. Als kinderen hebben ze samen kattenkwaad uitgehaald, waar hij met pret in zijn ogen over kon spreken. Op zijn sterfbed heeft hij nog enkele malen met hem getelefoneerd. Op de vraag van zijn broer of hij een gelukkig mens was, antwoordde hij volmondig met ja.

Twee jaar geleden is hij vanwege zijn verslechterde gezondheid verhuisd van het broederklooster in Rotterdam naar De Beyart.

Hij was altijd dankbaar voor de goede zorg die hij hier mocht ontvangen. Hij is gestorven zoals hij geleefd heeft: als rustig en vredig man. Omdat hij hield van religieuze muziek kunnen we hem met de woorden uit het prachtige slotkoor van de Matthaus Passion toewensen: " Ruhe sanfte, sanfte Ruh!"