In dankbare herinnering aan

Br. Kees Maria Joore Loog

Geboren op 24 januari 1932, Schiedam (Nederland). Hij werd op 15 augustus 1954 geprofest en nam de naam broeder Protasius aan, binnen de Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
Overleed op 12 januari 2016 binnen de communiteit van de H. Antonius, in Talca. Chili

Onderwijzerstitel, met akte in handvaardigheid; leraar Godsdienst, Frans, Rekenen en Statistiek. Aankomst in Chili in 1961, revalideert zijn studies naar Chileense Onderwijs bevoegdheden. In 1970 verkrijgt hij de Chileense Nationaliteit. Verbleef voor het grootste deel van zijn leven in Chili, in Talca, waar hij werkte als leraar wiskunde op het Colegio Integrado, totdat hij in 1993 deel werd van het Centrum voor Opvoeding Luis Rutten, waar toen de eerste groep leerlingen begon.
Hij was econoom voor de Chileense Provincie van de Broeders FIC, waar hij een joviale steun was.
Stichter van de kapel Sterre der Zee in Pellines, waar hij ruim 20 jaren trouw dienstbaar was als pastoraal werker bij de liturgische diensten.

Tijdens zijn leven hebben we in hem iemand gekend die zich volledig gaf aan zijn ontvangen zending, trouw aan de congregatie en aan de vrienden; toegewijd in zijn studies, als leraar geliefd door zijn leerlingen. Intens toegewijd aan het zoeken van de waarheid, graag discussierend met allen tot haar gevonden te hebben.

Hij hield van fietsen, en bleef dit doen tot in het laatste jaar van zijn leven. Graag vertelde hij verhalen, waarbij hij op zijn manier de werkelijkheid bekeek. Hij schreef daar grappig en geestig over. Als persoon heel aimabel, maar was hard waar het leugen en bedrog betrof. Dat hij moge rusten in vrede van de Heer naar wie hij steeds op zoek was. Dat hij genieten mag in het Rijk van de Heer.

"Bijeen in de naam van Jezus vormen wij een broederlijke gemeenschap, en bewogen door Zijn geest proberen wij broeders te zijn van elkaar en van elk menselijk wezen...."
( Constituties Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis (FIC) )