terug

In dankbare herinnering aan

Broeder Lawrence (Laurentius) Boonman

Lawrence is geboren op 27 februari 1929 te Wolphasrtdijk. Hij verbond zich door geloften aan de Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria op 15 augustus 1950 als Broeder Valentius.
Op 20 oktober 2010 overleed hij te Uitgeest.

Broeder Lawrence begon zijn loopbaan in onze congregatie met huishoudelijke werkzaamheden en het koken voor zijn medebroeders. Dat deed hij in Maastricht, Waalwijk, Bussum, Schiedam, Helmond, Amsterdam en Dublin.

In 1966 vertrok hij, als missionaris, naar Sierra Leone en keerde terug naar Nederland om in Amersfoort als kok aan de slag te gaan.
Daarna vertrok hij naar Malawi, was tijdelijk in Kenia en vertrok vervolgens naar Zambia om zich uiteindelijk in Zimbabwe te vestigen.
In die Afrikaanse landen was hij de manager van grote landbouwprojecten.
Lawrence wilde iets van zijn leven maken, hij was een gedreven man en vooral in Afrika kon hij laten zien waartoe hij in staat was. Dat continent zou hij in zijn hart sluiten. Hij kon landbouwbedrijven opzetten, de wildernis tot vruchtbare grond maken. Hij had oog voor de armoede van de mensen en gaf ze aandacht en materiële hulp. Hij liet niet alleen op het land zaaien, hijzelf zaaide ook geluk in het leven van velen.

Na een arbeidzaam leven keerde hij in 2009 naar Nederland terug en vestigde zich in Uitgeest, waar hij een luisterend oor vond voor zijn sappige Afrikaanse verhalen.
We verliezen in hem een markante medebroeder.