Met groot respect voor wie hij was, wat hij deed en ons aan vriendschap gaf , gedenken we:

BROEDER LUCIANUS TIELEMAN FIC

Jacobus Christiaan

Hij is op 9 januari 1922 geboren in Hontenisse (Hulst). Hij verbond zich aan de Congregatie van de Broeders FIC op 15 augustus 1944.
Na voorzien te zijn van de Ziekenzalving overleed hij in het woonzorgcentrum De Beyart te Maastricht op 11 juli 2014.

Broeder Lucianus kon terugzien op een leven vol deskundige inzet op financieel gebied. Maar meer nog op een groot aantal relaties en vrienden, die hij bij zijn heengaan in verdriet achterlaat. Door zijn innemende houding en zijn charmante sjieke verschijning wist hij velen aan zich te binden. Deze contacten gaven glans en glorie aan zijn leven. Hij genoot ervan.

Hij trad in bij de FIC als accountant en kreeg binnen de congregatie verantwoordelijke taken opgelegd. Hij was directeur van ons Onderwijsbureau, was generaal econoom, woonde kapittels bij en was intern accountant. Hierin stelde hij zich steeds dienstbaar en broederlijk op. Dat maakte hem tot een gewaardeerde medebroeder.

Op talloze plaatsen, bij veel Zustercongregaties, bij plaatselijke schoolbesturen en individuele personen gaf hij blijk van zijn hulpvaardigheid en vakmanschap. Hij was een erkend deskundige, die met overtuigingskracht voor de rechten van anderen opkwam. Hij ontving daartoe de Pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia".

In zijn communiteiten, als laatste de “Overkant” in Maastricht, was hij een opgewekte medebroeder.
Toen in 2012 zijn gezichtsvermogen bijna reduceerde tot 0 en zijn gehoor veel naliet, bleef hij deze ernstige ongemakken zonder mopperen dragen. Hij ging zelfstandig op reis en rekende daarbij blindelings op behulpzaamheid van derden.
Hij toonde zich ook een man van vast geloof en had een speciale devotie tot de H. Bernadette, die hij een volmaakt voorbeeld van eenvoud vond.

Nadat een ernstige ziekte bij hem was geconstateerd, ging hij onvoorstelbaar snel achteruit. “Ik kan alles …. maar ik accepteer ook alles”. In deze geest overleed hij en dragen we hem in ons hart met ons mee.
Een zeer wakkere man is thans ingeslapen.
Dat hij mag rusten in de eeuwige Vrede.