In dankbare herinnering aan

Broeder Micheas Alleman FIC

Johannes

Geboren in Amsterdam op 7 december 1917.
Hij verbond zich aan de Congregatie van de Broeders FIC op 15 augustus 1937.
Op 27 januari 2011 overleed hij in Maastricht.

"De onderstroom van ons leven moet zijn: elkaar als familielid en medebroeder nabij blijven. Daar gaat het om in je leven en dat schenkt je geluk en vrede", zei Micheas eens. Dat geluk en die vrede heeft hij in zijn leven vaak mogen ervaren. Hij ontving het terug omdat hij zelf goedheid en mildheid uitstraalde. Hij stond open voor de nood van anderen en was nooit te beroerd een helpende hand uit te steken.

Na les gegeven te hebben in Maastricht werd hij in 1952 met de eerste groep broeders uitgezonden naar Chili. Hij zou er - met een intermezzo van drie jaar in Spanje - tot 1991 zijn beste krachten geven aan de opgroeiende jeugd, het begeleiden van aspiranten voor de congregatie, aan het leiding geven van broeders in allerlei functies en in het uitoefenen van pastorale zorg aan de technische school Alberto Hurtado in Santiago. Hier woekerde hij met zijn muzikale en technische vaardigheden, gaf gymnastiekles, speelde orgel, en was vertrouwensman voor velen. Hij had het in dat land echt naar zijn zin: "Door de Chilenen heb ik een totaal andere visie op de mens gekregen." Na zijn repatriŽring heeft een gevoel van heimwee naar Chili en zijn bewoners hem nooit verlaten.

Micheas was steeds op zoek naar de essentie van het leven. Dat deed hij ook in Amsterdam waar hij zijn godsvrucht tot Moeder Maria verdiepte en waar hij zijn diensten aanbood om orgel te spelen in het OLV Gasthuis en in de Augustinuskerk. Hij benutte zijn vaardigheid als 'drukker' voor dekenaat en communiteit. In 2003 verhuisde hij naar De Beyart in Maastricht, waar hij een trouw communiteitslid was van de Overkant. Hij was velen behulpzaam met het oplossen van computerproblemen en was een baken van rust met zijn attente aandacht voor ieder en zijn glimlach.

De laatste maanden groeide het verlangen in hem steeds meer om bij zijn Schepper te mogen worden opgenomen. Deze wens is nu in vervulling gegaan. Dat eeuwig geluk en vrede zijn welverdiende deel mogen zijn.