Met groot respect en diepe dankbaarheid houden we de herinnering levend aan ons dierbaar familielid en medebroeder

Broeder Othmar La Rooij FIC

Felius Jacobus

Hij zag het levenslicht op 19 juni 1930 in Amsterdam.
Op 15 augustus 1950 verbond hij zich door het afleggen van zijn Geloften aan de Congregatie van de Broeders FIC.
Hij overleed op 26 november 2015 in het woonzorgcentrum De Beyart, Maastricht.

Als oudste in een gezin van 7 kinderen groeide 0thmar op in Amsterdam. Het leven was zwaar in de crisistijd. Op de lagere school werd hij geÔnspireerd door een broeder onderwijzer om in 1942 naar het Juvenaat in Zevenaar te gaan.

Het zal voor hem als jonge man verdrietig zijn geweest om zijn ouders, broers en zussen, in de jaren vijftig te zien vertrekken naar AustraliŽ en Nieuw-Zeeland. Hij was er de congregatie dankbaar voor dat hij hen negen keer heeft mogen bezoeken. De band met zijn familie heeft hij tot het laatst toe gekoesterd.

Na de kweekschool te hebben gevolgd, heeft hij 37 jaar met veel enthousiasme in het onderwijs gewerkt. In Waalwijk was hij hoofd van de Theresiaschool. Hij organiseerde vele buitenschoolse aktiviteiten en verstond de kunst om de ouders aktief te betrekken bij de school. Zo werd de school een levende gemeenschap. Op zijn laatste schooldag werd hij voor zijn verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Othmar werd in 1994 gevraagd om overste te worden van de St.Lidwina communiteit op De Beyart. Zes jaar lang heeft hij met raad en daad zijn medebroeders terzijde gestaan. Op die periode kon hij met warme gevoelens terugkijken.

In de laatste levensfase werd zijn wereld steeds kleiner en zijn mobiliteit beperkt door lichamelijke gebreken. Hij miste de stilte die hij vaak opzocht in de mooie tuin van De Beyart. Hij schreef er een gedicht over met de titel: "Stilte in mijn leven."
Een strofe hieruit luidt:
"Bij de vijver ga ik zitten
en daar lees ik de dagteksten
en laat die tot mij doordringen.
Ik volg de lome bewegingen van de goudvissen
en bewonder de pas geplante winterviooltjes."