In dankbare herinnering aan

Broeder Pablo Vervoort FIC

Johannes Henricus (Joop)

Geboren op 24 november 1930 te Amsterdam.
Door het afleggen van zijn geloften verbond hij zich aan de Broeders FIC op 15 augustus 1951.
Hij overleed, voorzien van de laatste sacramenten op 22 juni 2011 in De Beyart te Maastricht.

Na zijn professie begon Pablo zijn onderwijsloopbaan in 1952 in Den Haag. Na zijn loopbaan voortgezet te hebben in Bussum, Halfweg en Maastricht, werd hij in 1963 gevraagd om zijn talenten in te zetten in Chili.

Toen de congregatie besloot in Spanje het roepingen-apostolaat te starten ten behoeve van de activiteiten in Chili, verhuisde Pablo naar Miranda de Ebro om daar dit apostolaat vorm te geven. Dat bleek niet zo gemakkelijk. Veel jongeren hadden na de banden van de Kerk met het regime van generaal Franco, het geloof de rug toegekeerd. Pablo probeerde jongeren te werven, door allereerst zichzelf te verdiepen in de essentie van het religieus zijn. Het leek hem te gemakkelijk en nietszeggend vanuit boeken te vertellen.

Het verhaal moest levensecht zijn. Hoewel het de jongeren aansprak, bleek de stap naar het religieuze leven zelf voor deze mensen toch te groot. Het verblijf van de broeders in Spanje werd afgesloten en Pablo verhuisde naar zijn geliefde Chili. Hij ging naar Buin waar hij directeur werd van een school voor kinderen met een verstandelijke handicap, die in het staats-onderwijs eigenlijk geen plaats hadden. Zijn Cación Hermano Bernardo werd een goede en veilige plek voor deze kinderen en hun ouders. Zowel aan de kinderen als aan de ouders werd zorg besteed.

Naast zijn directeurschap is Pablo overste en novicen-meester geweest. In 2009 was zijn gezondheidstoestand zodanig, dat het goed was dat hij naar Nederland terugkeerde. In De Beyart werd hij goed opgevangen door zijn medebroeders, bewoners en verzorgenden van De Beyart. Doordat hij nu ook dichter bij zijn familie woonde, kon hij de banden weer aanhalen. Pablo hechtte veel waarde aan de kontakten met zijn familie, kon van de bezoekjes genieten en was hen zeer dankbaar voor hun steun in deze zware periode. Na een opleving ging het in 2011 met zijn gezondheid snel achteruit. We hebben hem op 22 juni uit handen gegeven, opdat hij voort mag leven bij zijn Heer en Schepper.