Ter dankbare herinnering aan

Broeder Pedro Vloeimans FIC

Franciscus Joannes-Baptist Marie

Hij is geboren op 15 augustus 1919 te Dongen. Op 15 augustus 1940 deed hij zijn professie in de Congregatie van de Broeders FIC. Hij overleed op 27 april 2011 in het academisch ziekenhuis Maastricht, voorzien van de Ziekenzalving.

In de Kerstnacht zingen we 'dat de mildheid en de trouw van onze God zijn verschenen in de gestalte van Zijn Zoon Jezus'. Broeder Pedro heeft die Zoon van God eenenzeventig jaar lang gevolgd en was eveneens een toonbeeld van mildheid en trouw.

Mild was hij in zijn spreken en oordelen over anderen. Mild in het denken over zichzelf. Trouw was hij aan zijn overheid, die hem vroeg om zich op huishoudelijk gebied in te zetten voor zijn medebroeders in Heerlen en Wehl. Daarna zette hij zich meer dan dertig jaar, dag en nacht, in voor zijn zieke en hoogbejaarde medebroeders in het St. Lidwinapaviljoen in De Beyart.

Na zijn pensionering was hij een trouw chauffeur voor zieke medebroeders en ving hij jarenlang, samen met zijn goede vriend Callixtus Buizer, daklozen op in het Slaaphuis De Fronten van het Leger des Heils. Trouw bracht hij de communie op de zondagmorgens rond in het academisch ziekenhuis.

Broeder Pedro was een echt gemeenschapsmens, zeker ook in zijn dierbare Overkantcommuniteit. De vriendelijkheid en attentheid zelve, steeds open staand voor een praatje en een bemoedigend woord. Zijn familie nam een grote plaats in zijn hart.

Hij was een man van God, in woord en daad.

Dat hij ons, familie en medebroeders, lang in gedachten mag blijven als voorbeeld hoe je je leven in pure eenvoud en dienstbaarheid gestalte kunt geven. Trouw tot in de dood.