Met groot respect en diepe dankbaarheid houden we de herinnering levend
aan ons dierbaar familielid en medebroeder

Broeder Cunibert (Piet) van Bree FIC

Petrus Franciscus Maria

Hij zag het levenslicht op 27 mei 1931 in Geldrop. Op 15 augustus 1952 verbond hij zich door het afleggen van zijn Geloften aan de Congregatie van de Broeders FIC. Hij overleed op 7 november 2016 in het woonzorgcentrum De Beyart te Maastricht.

Nadat 3 ooms hem waren voorgegaan als broeder van FIC kwam Piet op jonge leeftijd terecht op een broederschool in Veghel en werd het pad geëffend voor zijn leven als religieus. Na het behalen van zijn onderwijzersaktes heeft hij les gegeven op verschillende lagere scholen en later in het lager beroeps onderwijs (LEAO). Broeder Cunibert had zijn hart verpand aan de jeugd en stak veel tijd en energie in buitenschoolse aktiviteiten voor kinderen. Zo oefende hij met leden van een fluitkorps en was hij leider van een wandelclub.

Hij woonde vanaf 1981 samen met medebroeders in de Maastrichtse wijk Wittevrouwenveld, geďnspireerd door de Vierde Wereld beweging, die opkomt voor de armen en zich inzet voor een vreedzame en rechtvaardige wereld. Cunibert heeft liefdevol gezorgd voor hulpbehoevende buurtbewoners. Daarnaast heeft hij veel inzet getoond voor de parochie en het verenigingsleven. In huis had hij een “drukkerij” waar menig buurtbewoner gebruik van heeft gemaakt en Cunibert zelf tot in de late uurtjes druk in de weer was om het clubblad van de jeugd van voetbalclub Rapid samen te stellen. Vooral de voetbalclub lag hem na aan het hart. Het erelidmaatschap getuigt hiervan. In de voetbalkantine was hij een graag geziene gast, waar hij onder het genot van een biertje de aanwezigen met zijn verhalen wist te boeien. Ook was hij een trouw lid van het koor. Hij kon met overgave en plezier zingen.

Met zijn familie heeft hij een warme relatie onderhouden. Zijn bezoeken aan Geldrop en omgekeerd het bezoek van de familie aan Maastricht en dan vooral de Schark, het buitenverblijf van de broeders, laten fijne herinneringen na.

Cunibert was een man zonder grote woorden en pretenties, een broeder van het volk. Met de woorden van de stichters van de Congregatie: “goed zijn en goed doen” .