In dankbare herinnering aan

Broeder Ramón Wuisman

Adrianus Joseph

Geboren in Schiedam op 5 april 1926.
Geprofest in de Congregatie van de broeders FIC op 15 augustus 1946.
Overleden te Maastricht op 13 mei 2011.

Ramón begon zijn onderwijsloopbaan in Nederland te Venlo, daarna onderwees hij kinderen te Maastricht, Bussum, Amsterdam en Helmond. Vervolgens stak hij de oceaan over om de Chileense kinderen te onderwijzen.

Het kind stond bij Ramón centraal. Zowel in Nederland als in Chili stond zijn onderwijs in dienst van hun toekomst. Daar hij zich vooral inzette voor arme kinderen, wist hij, dat het onderwijs dat hij hen gaf een deel van de bagage vormde waarmee zij zich in hun verdere leven zouden moeten kunnen redden.

Hij nam die taak heel serieus. Geen wonder dat de kinderen van hem hielden, want naast gedegen onderwijs gaf hij de kinderen iets mee van wat hem zelf bewoog. Het woord van de Heer: "Laat de kinderen tot mij komen." en goed voor hen te zijn, probeerde hij ten volle waar te maken.

Na zij terugkomst uit Chili, in 1995, vestigde hij zich in Rotterdam, waar hij uitgebreid kon vertellen over saillante gebeurtenissen uit zijn leven. Negen jaar later verhuisde hij naar Maastricht, omdat zijn gezondheidstoestand dat noodzakelijk maakte.

We verliezen in hem een betrokken en dierbare medebroeder en danken hem dat hij dat voor ons wilde zijn.